Centrálny register zmlúv

Mesto Šurany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Október 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 9935318024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 9935318024
0,00 € Sloval Telekom, a.s. Mesto Šurany
17. Október 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 9935318041
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 9935318041
0,00 € Sloval Telekom, a.s. Mesto Šurany
17. Október 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 2029870527
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 2029870527
0,00 € Sloval Telekom, a.s. Mesto Šurany
12. Október 2022
Zmluva o dielo č. P221842
P221842
107 784,50 € L.M.J. Salamander s.r.o. Mesto Šurany
7. Október 2022
Kúpna zmluva
62022
80 007,95 € Mesto Šurany Alexander Cehlárik
5. Október 2022
Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny
250010251
0,00 € Západoslovenská distribučná., a.s. Mesto Šurany
27. September 2022
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
23/2022
6 000,00 € N.M.-Audit, spol, s r.o. Mesto Šurany
21. September 2022
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena č.5/2022
5/2022
550,62 € Mesto Šurany Kečkéš Martin
19. September 2022
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Mesto Šurany Slovenský zväz záhradkárov Základná organizácia 12-37
4. August 2022
Kúpna zmluva č.4/2022
č.4/2022
3 021,76 € Mesto Šurany Bc. Kamil Šajben
3. August 2022
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-NR-VO-256-005/2022
č. KRHZ-NR-VO-256-005/2022
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR Mesto Šurany
1. August 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
49925
0,00 € Mesto Šurany Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
29. Júl 2022
Zmluva o dodávke elektriny č. 07602022
0760/2022
Doplnená
0,00 € MAGNA ENERGIA a. s. Mesto Šurany
29. Júl 2022
Rámcova dohoda o dodávke elektrickej energie
2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a. s. Mesto Šurany
25. Júl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke zemného plynu č. 1112661
1112661
0,00 € Energie2, a.s. Mesto Šurany
22. Júl 2022
Zmluva č. 3220225 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
3220225
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Mesto Šurany
22. Júl 2022
Zmluva č. 1422056 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
1422056
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Mesto Šurany
22. Júl 2022
Zmluva č. 1422056 o poskytnutí dotácie z prostriedkovDobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
1422055
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Mesto Šurany
6. Júl 2022
Žiadosť o poskytnutie dotácie
ŠKSSaZ 0038/2022
500,00 € Mesto Šurany Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Šurany
4. Júl 2022
Kúpna zmluva č.2/2022
č.2/2022
738,34 € Mesto Šurany Nataša Špacírová