Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Mesto Šurany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Apríl 2024
Zmluva o bežnom účte
632024
0,00 € Prima banka Slovensko Mesto Šurany
11. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie 0005/2024-ŠKSaZ
602024
1 800,00 € Mesto Šurany TENISOVÝ A ŠPORTOVÝ KLUB Šurany
11. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie 0019/2024-ŠKSaZ
612024
300,00 € Mesto Šurany Karate club Goju-Ryu Šurany
11. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie 0026/2024-ŠKSaZ
622024
500,00 € Mesto Šurany POĽNOROD-RZ pri SOŠ gastronómie a služieb, Hviezdoslavova 55, Šurany
8. Apríl 2024
Dohoda o ukončení rámcovej zmluvy o opravách a údržbe kamerového systému, podpísaná dňa 27.10.2022
592024
0,00 € František Tököly-INSTAL Mesto Šurany
8. Apríl 2024
Zmluva č. NP 02/2024 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi
562024
1 068,00 € Mesto Šurany Rozmarín, n.o.
5. Apríl 2024
Zmluva o dielo
582024
1 940,00 € PROROZVOJ, s.r.o. Mesto Šurany
2. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
542024
90,00 € JUDr. Jozef Jesenič, Mgr. Michaela Jeseničová Mesto Šurany
28. Marec 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakldania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
572024
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Mesto Šurany
27. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby NP v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o soc. službách...
552024
1 200,00 € OAZIS - ZSS Mesto Šurany
26. Marec 2024
Mandátna zmluva č. 193 na zastupovanie obstarávateľa pre obstarávanie Zmien a doplnkov č.3 "Územného plánu mesta Šurany"
532024
10 280,28 € Ing. Peter Hanesz-PROINVEST Mesto Šurany
25. Marec 2024
Zmluva o spolupráci a technickej podpore
492024
1 152,00 € Slovenská banková asociácia Mesto Šurany
25. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
502024
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Mesto Šurany
25. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
512024
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Mesto Šurany
25. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
522024
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Mesto Šurany
18. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služby : Prevádzkový dohľad
482024
5,99 € JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. Mesto Šurany
14. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
462024
1 000,00 € Mesto Šurany Slovenský rybársky zväz - Mestská organizácia
14. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
472024
1 000,00 € Mesto Šurany Slovenský zväz záhradkárov z.o. 12-37 Šurany
12. Marec 2024
Hromadná licenčná zmluva
452024
0,00 € SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Šurany
11. Marec 2024
Dohoda o späťvzatí výpovede
432024
0,00 € Mesto Šurany Akzent BigBoard, a.s.