Centrálny register zmlúv

Mesto Šurany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. December 2023
Dodatok č.7/2023 k Zmluve o dielo č.31-Šurany/2011
ŽP24/2023
0,00 € Brantner Nové Zámky, s.r.o. Mesto Šurany
22. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
532023
16 500,00 € Mesto Šurany Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o.
19. December 2023
Dodatok č.3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.4.2004
SMM2/2004/D3
7 060,00 € Mesto Šurany Ľuboš Sádecký-KAMENáRSTVO a Ľudovít Cimra -LC
18. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl školských zariadení na rok 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl školských zariadení na rok 2024
72 775,26 € Mesto Šurany Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra
18. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 20232180
20232180
0,00 € encare, s. r. o. Mesto Šurany
18. December 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
PSO 29/23 ZP
0,00 € MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Mesto Šurany
12. December 2023
Zmluva o dielo "Spoločenská hala Šurany-projektová dokumentácia"
ŽP23/2023
82 800,00 € IF_ROGGI s.r.o. Mesto Šurany
28. November 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb a dodatok k zmluve
A23184342
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Mesto Šurany
28. November 2023
Dohoda o zmene v osobe účastníka zmluvy o poskytovaní verejných služieb
Dohoda o zmene v osobe účastníka zmluvy o poskytovaní verejných služieb
28,00 € Slovak Telekom, a. s. Mesto Šurany
28. November 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
A18366853
190,05 € Orange Slovensko, a. s. Mesto Šurany
27. November 2023
Zmluva o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej mestskej autobusovej doprave v meste Šurany
Dodatok č. 9 k zmluve o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej mestskej autobusovej doprave v meste Šurany
77 556,00 € ARRIVA Nové Zámky, a.s. Mesto Šurany
22. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č. Z042-23
ŽP20/2023
11 632,32 € MIM,s.r.o. Mesto Šurany
21. November 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku
0,00 € Mesto Šurany Západoslovenská distribučná a.s.
21. November 2023
Zmluva o dielo č.13/2023 "Úprava priestorov MsÚ Šurany".
ŽP21/2023
82 692,00 € HELIOS Lighting spol. s.r.o. Mesto Šurany
20. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme pozemku zo dňa 13.11.2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme pozemku zo dňa 13.11.2013
200,00 € Mesto Šurany Tyché s.r.o.
20. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme pozemku zo dňa 10.05.2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme pozemku zo dňa 10.05.2022
4 320,00 € Mesto Šurany FLEX SK, s.r.o.
20. November 2023
Zmluva o dielo - Dodatok č. 2- "Modernizácia osvetlenia Mestského úradu Šurany."
ŽP19/2023
0,00 € FORA-STAV, s.r.o. Mesto Šurany
13. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva o poskytovaní služieb
0,00 € ARBITAS s. r. o. Mesto Šurany
13. November 2023
Zmluva o poskytnutí technického zariadenia ARBIPOINT KIOSK
Zmluva o poskytnutí technického zariadenia ARBIPOINT KIOSK
0,00 € ARBITAS s. r. o. Mesto Šurany
8. November 2023
Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
ŽP17/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mestská poliklinika