Centrálny register zmlúv

Mesto Šurany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č.0039/2024-ŠKSaZ
852024
1 600,00 € Mesto Šurany OZ ŠTVORLÍSTOK Šurany
17. Máj 2024
Zmluva o postúpení práv a prevzatí povinnosti
862024
0,00 € ARGUSS, s.r.o. Mesto Šurany
16. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č.0030/2024-ŠKSaZ
832024
400,00 € Mesto Šurany Pohodové materstvo
16. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č.0037/2024-ŠKSaZ
842024
150,00 € Mesto Šurany Miestny spolok Slovenského červeného kríža-Šurany
13. Máj 2024
Návrh Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
822024
56,26 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šurany
10. Máj 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o prenájme pozemku č.1/2014
802024
90,00 € Mesto Šurany Tomáš Kalinec
10. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme pozemku č. 1/2009
812024
440,00 € Mesto Šurany Tomáš Kalinec
9. Máj 2024
Zmluva v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z.z.
792024
0,00 € SLOVGRAM Mesto Šurany
29. Apríl 2024
Nájomná zmluva č.SMM/3/2024
772024
136,00 € Mesto Šurany Stanislav Golha
29. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci č.87/DP2024
782024
2 000,00 € Závodisko, š.p. Mesto Šurany
26. Apríl 2024
Nájomná zmluva č.SMM/5/2024
682024
205,00 € Mesto Šurany Stanislav Golha
26. Apríl 2024
Nájomná zmluva č.SMM/6/2024
692024
42,00 € Mesto Šurany Rozália Mokrášová
26. Apríl 2024
Nájomná zmluva č.SMM/7/2024
70/2024
179,00 € Mesto Šurany Marián Slažanský
26. Apríl 2024
Nájomná zmluva č.SMM/8/2024
712024
270,00 € Mesto Šurany Ing. Ľubica Šulková
26. Apríl 2024
Nájomná zmluva č.SMM/9/2024
722024
234,00 € Mesto Šurany PaedDr. Stanislav Graus
26. Apríl 2024
Nájomná zmluva č.SMM/10/2024
732024
305,00 € Mesto Šurany Pavol Ikrényi
26. Apríl 2024
Nájomná zmluva č.SMM/1/2024
742024
81,00 € Mesto Šurany Mgr. Jozef Slovák
26. Apríl 2024
Nájomná zmluva č.SMM/2/2024
752024
168,00 € Mesto Šurany PaedDr. Stanislav Graus
26. Apríl 2024
Nájomná zmluva č.SMM/4/2024
762024
414,00 € Mesto Šurany Mgr. Jozef Slovák
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
672024
500,00 € Mesto Šurany Basketbalový klub mládeže a dospelých Šurany