Centrálny register zmlúv

Mesto Šurany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Máj 2023
Zmluva č. 3230242 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
3230242
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Mesto Šurany
9. Máj 2023
Zmluva č. 1423066 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
1423066
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Mesto Šurany
9. Máj 2023
Zmluva č. 1423065 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
1423065
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Mesto Šurany
9. Máj 2023
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci č. 53/DP/2023
0,00 € Mesto Šurany Závodisko, š.p.
4. Máj 2023
Kúpna zmluva č. 01042023
01042023
11 535,60 € MK hlas, a. s. Mesto Šurany
18. Apríl 2023
Zmluva o pripojení
5430/1
30,00 € SURANY.NET s. r. o. Mesto Šurany
25. Apríl 2023
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle § 536
1 590,00 € PROROZVOJ s.r.o. Mesto Šurany
25. Apríl 2023
Dodatok č. 6/2022
6/2022
0,00 € Brantner Nové Zámky , s.r.o. Mesto Šurany
25. Apríl 2023
Zmluva o stravovaní dôchodcov
Zmluva o stravovaní dôchodov č. 01/2023
0,00 € Domov Jesienka Mesto Šurany
13. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 0034/2023
1 000,00 € Mesto Šurany Športový klub All Stars Slovakia
13. Apríl 2023
Rámcová zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania
Rámcová zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania č. 1/2023
50,00 € CVO, s. r. o. Mesto Šurany
11. Apríl 2023
Zmluva - Organizovanie a zabezpečenie podujatia, vystúpenia výkonného umelca - skupiny Gladiátor
8178/2023
6 000,00 € MDMG s.r.o. Mesto Šurany
5. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva o poskytnutí dotácie 0005/2023
2 500,00 € Mesto Šurany OZ Futbalové nádeje
3. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
24,00 € Slovak Telekom, a.s. Mesto Šurany
3. Apríl 2023
Darovacia zmluva -286/2022-1856/2022
Darovacia zmluva - 286/2022-1856/2022
0,00 € Slovenská republika - Štatistický úrad SR Mesto Šurany
16. Február 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre maloodber č. 1112661
1112661/2023
0,00 € Energie2, a. s. Mesto Šurany
31. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
PRIM 2023
0,00 € Radoslav Červeň Mesto Šurany
31. Marec 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
PRIM 2023-1
0,00 € Radoslav Červeň Mesto Šurany
28. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
90,00 € JUDr. Jozef Jesenič, Mgr. Michaela Jeseničová Mesto Šurany
16. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
007/2023
750,00 € Mesto Šurany OZ Štvorlístok Šurany