Centrálny register zmlúv

Mesto Šurany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Október 2023
Nájomná zmluva
Nájomná zmluva
0,00 € Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR Mesto Šurany
26. Október 2023
Zmluva o dielo - Dodatok č.1- "Modernizácia osvetlenia Mestského úradu Šurany."
ŽP16/2023
0,00 € FORA-STAV, s.r.o. Mesto Šurany
26. Október 2023
Nájomná zmluva č.1/2023 o prenájom pozemku na umiestnenie reklamného zariadenia.
N1/2023
1 000,00 € Mesto Šurany Akzent BigBoard, a.s.
23. Október 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o prenájme pozemku zo dňa 30.4.2010
Dodatok č.2
0,00 € Mesto Šurany Roman Blanár
19. Október 2023
Zmluva o spolurpráci
zmluva
2 300,00 € MD SOUND. s.r.o. Mesto Šurany
10. Október 2023
Dohoda č. 23/17/010/73
23/17/010/73
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky Mesto Šurany
3. Október 2023
Zmluva o dielo "Modernizácia osvetlenia Mestského úradu Šurany, Námestie hrdinov 1, Šurany".
ŽP15/2023
371 984,35 € FORA -STAV, s.r.o. Mesto Šurany
3. Október 2023
Dodatok č.3 K Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.11.1996
č.3/2023
550,00 € Mesto Šurany Slovak Telekom, a.s.
2. Október 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
120,00 € Slovak Telekom, a. s. Mesto Šurany
2. Október 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
70,30 € Orange Slovensko, a. s. Mesto Šurany
2. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb - Dodatok č. 1
Zmluva o poskytovaní služieb - DOdatok č. 1
0,00 € FORTE ACOUSTIC, s.r.o. Mesto Šurany
20. September 2023
Kúpna zmluva č.4/2023.
ŽP9/2023
0,03 € Mesto Šurany Nitriansky samosprávny kraj
14. September 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. ŽP8/2023 "Modernizácia osvetlenia a vyregulovanie ústredného kúrenia"- ZŠ Bernolákova 35, Šurany.
142023
0,00 € DAG SLOVAKIA, a.s. Mesto Šurany
13. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie - Úprava verejných priestranstiev v meste Šurany
ŽP10/2023
4 970,82 € Nitriansky samosprávny kraj Mesto Šurany
13. September 2023
Zmluva o poskytovaní služby pri nakladaní s komunálnym odpadom
132023
0,00 € INTA, s.r.o. Mesto Šurany
13. September 2023
Zmluva o spolupráci pri poskytovaní služieb
182023
4 440,00 € VGD Slovakia s.r.o. Mesto Šurany
30. August 2023
Zmluva o dielo "Modernizácia osvetlenia a vyregulovanie ústredného kúrenia ZŠ, Bernolákova 35, Šurany."
ŽP8/2023
536 876,99 € DAG SLOVAKIA, a.s. Mesto Šurany
21. August 2023
Zmluva o poskytnutí FP na prevádzku poskytovanej soc. služby NP
NP 04/2023
519,35 € Hortenzia, n.o. Mesto Šurany
21. August 2023
Zmluva o poskytnutí FP na prevádzku poskytovanej soc. služby NP
NP 03/2023
406,66 € Hortenzia, n.o. Mesto Šurany
21. August 2023
Zmluva o poskytnutí FP na prevádzku poskytovanej soc. služby NP
NP 01/2023
1 200,00 € OAZIS - ZSS Mesto Šurany