Centrálny register zmlúv

Mesto Šurany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Apríl 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o nakladaní s komunálnymi odpadmi
č.2 k Zmluve o nakladaní s komunálnymi odpadmi
0,00 € ŽP EKO QELET a.s. Mesto Šurany
17. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nakladaní s oddelene zbieranými zložkami komunálnych odpadov
Dodatok č.1
0,00 € Zberné suroviny Žilina a.s. Mesto Šurany
20. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere č. 117/003/20
117/003/20
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Mesto Šurany
25. Júl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke zemného plynu č. 1112661
1112661
0,00 € Energie2, a.s. Mesto Šurany
29. Júl 2022
Zmluva o dodávke elektriny č. 07602022
0760/2022
Doplnená
0,00 € MAGNA ENERGIA a. s. Mesto Šurany
29. Júl 2022
Rámcova dohoda o dodávke elektrickej energie
2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a. s. Mesto Šurany
1. August 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
49925
0,00 € Mesto Šurany Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
3. August 2022
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-NR-VO-256-005/2022
č. KRHZ-NR-VO-256-005/2022
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR Mesto Šurany
19. September 2022
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Mesto Šurany Slovenský zväz záhradkárov Základná organizácia 12-37
5. Október 2022
Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny
250010251
0,00 € Západoslovenská distribučná., a.s. Mesto Šurany
17. Október 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 9935317550
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 9935317550
0,00 € Sloval Telekom, a.s. Mesto Šurany
17. Október 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 9935318178
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 9935318178
0,00 € Sloval Telekom, a.s. Mesto Šurany
17. Október 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 9935316450
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 9935316450
0,00 € Sloval Telekom, a.s. Mesto Šurany
17. Október 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 9935316922
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 9935316922
0,00 € Sloval Telekom, a.s. Mesto Šurany
17. Október 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 9935318058
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 9935318058
0,00 € Sloval Telekom, a.s. Mesto Šurany
17. Október 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 9935317091
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 9935317091
0,00 € Sloval Telekom, a.s. Mesto Šurany
17. Október 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 9935317419
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 9935317419
0,00 € Sloval Telekom, a.s. Mesto Šurany
17. Október 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 9935317247
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 9935317247
0,00 € Sloval Telekom, a.s. Mesto Šurany
17. Október 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 9935318639
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 9935318639
0,00 € Sloval Telekom, a.s. Mesto Šurany
17. Október 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 9935318024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 9935318024
0,00 € Sloval Telekom, a.s. Mesto Šurany