Centrálny register zmlúv

Mesto Šurany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. November 2022
Dodatok č. 1 Zmluva o poskytovaní služby pri nakladaní s komunálnym odpadom
182022
0,00 € INTA, s.r.o. Mesto Šurany
28. Október 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 154/2022 podľa § 3 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách
11571/2022-M_ODPD
8 500,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Mesto Šurany
24. Október 2022
Kúpna zmluva č. 8/2022
8/2022
43 600,00 € Mesto Šurany Andrej Pilek
24. Október 2022
Zmluva o dielo
SK 2209DJ
0,00 € Stannah s.r.o. Mesto Šurany
20. Október 2022
Kúpna zmluva č.7/2022
Kúpna zmluva č.7/2022
45 752,75 € Mesto Šurany Martin Vnuk
18. Október 2022
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 6.10.2022
Dodatok č.1
0,00 € Mesto Šurany Alexander Cehlárik
17. Október 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 9935317550
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 9935317550
0,00 € Sloval Telekom, a.s. Mesto Šurany
17. Október 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 9935318178
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 9935318178
0,00 € Sloval Telekom, a.s. Mesto Šurany
17. Október 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 9935316450
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 9935316450
0,00 € Sloval Telekom, a.s. Mesto Šurany
17. Október 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 9935316922
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 9935316922
0,00 € Sloval Telekom, a.s. Mesto Šurany
17. Október 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 9935318058
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 9935318058
0,00 € Sloval Telekom, a.s. Mesto Šurany
17. Október 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 9935317091
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 9935317091
0,00 € Sloval Telekom, a.s. Mesto Šurany
17. Október 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 9935317419
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 9935317419
0,00 € Sloval Telekom, a.s. Mesto Šurany
17. Október 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 9935317247
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 9935317247
0,00 € Sloval Telekom, a.s. Mesto Šurany
17. Október 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 9935318639
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 9935318639
0,00 € Sloval Telekom, a.s. Mesto Šurany
17. Október 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 9935318024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 9935318024
0,00 € Sloval Telekom, a.s. Mesto Šurany
17. Október 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 9935318041
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 9935318041
0,00 € Sloval Telekom, a.s. Mesto Šurany
17. Október 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 2029870527
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 2029870527
0,00 € Sloval Telekom, a.s. Mesto Šurany
12. Október 2022
Zmluva o dielo č. P221842
P221842
107 784,50 € L.M.J. Salamander s.r.o. Mesto Šurany
7. Október 2022
Kúpna zmluva
62022
80 007,95 € Mesto Šurany Alexander Cehlárik