Centrálny register zmlúv

Mesto Šurany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Júl 2024
Kúpna zmluva č.SMM/3/2024/K
1072024
7 700,00 € Mesto Šurany Západoslovenská distribučná , a.s.
10. Júl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
1082024
0,00 € Mesto Šurany Západoslovenská distribučná , a.s.
2. Júl 2024
Zmluva o prevádzkovaní č. 43/06/36814/24
1052024
0,00 € Mesto Šurany Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
2. Júl 2024
Kúpna zmluva č.SMM/2/2024/K
1062024
39 800,00 € Mesto Šurany Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku
20. Jún 2024
Dodatok č. 1 k ZMLUVE č. 4610 08U02 o poskytnutí podpory formou úveru z Enviromentálneho fondu
972024
0,00 € Enviromentálny fond Mesto Šurany
20. Jún 2024
Dodatok č. 1 k ZMLUVE č. 4665 08U02 o poskytnutí podpory formou úveru z Enviromentálneho fondu
982024
0,00 € Enviromentálny fond Mesto Šurany
20. Jún 2024
Dodatok č. 1 k ZMLUVE č. 4609 08U02 o poskytnutí podpory formou úveru z Enviromentálneho fondu
992024
0,00 € Enviromentálny fond Mesto Šurany
20. Jún 2024
Dodatok č. 2 k ZMLUVE č. 4607 08U02 o poskytnutí podpory formou úveru z Enviromentálneho fondu
1002024
0,00 € Enviromentálny fond Mesto Šurany
25. Jún 2024
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
1042024
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu SLOVES pri Mestskom úrade Šurany Mesto Šurany
21. Jún 2024
Dodatok č.14 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 1370/2010/UZ
1032024
300 000,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Mesto Šurany
20. Jún 2024
Zmluva č.994/2024/OSČ
1012024
5 000,00 € Nitriansky samosprávny kraj Mesto Šurany
20. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č.0022/2024-ŠKSaZ
1022024
200,00 € Mesto Šurany ZO Chovateľov poštových holubov Kostolný Sek
6. Jún 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku
962024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šurany
4. Jún 2024
Zmluva o dielo
952024
35 300,00 € AŽ PROJEKT s.r.o. Mesto Šurany
3. Jún 2024
Zmluva č.NP 03/2024 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi
942024
114,24 € Mesto Šurany Hortenzia, n.o.
30. Máj 2024
Kúpna zmluva č.SMM/1/2024/K
922024
11 875,00 € Ing. Andrea Iványiová Mesto Šurany
30. Máj 2024
Nájomná zmluva č.SMM/11/2024
932024
1,00 € Mesto Šurany Ing. Andrea Iványiová
29. Máj 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o prenájme pozemku č.1/2016 zo dňa 11.03.2016
912024
26,00 € Mesto Šurany Ing. Peter Turza
28. Máj 2024
Zmluva o pripojení
892024
0,00 € SURANY.NET s.r.o. Mesto Šurany
28. Máj 2024
Zmluva o pripojení
902024
0,00 € SURANY.NET s.r.o. Mesto Šurany