Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Júl
2022
Zmluva č. 3220225 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
3220225
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Mesto Šurany
22.
Júl
2022
Zmluva č. 1422056 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
1422056
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Mesto Šurany
22.
Júl
2022
Zmluva č. 1422056 o poskytnutí dotácie z prostriedkovDobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
1422055
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Mesto Šurany
25.
Júl
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke zemného plynu č. 1112661
1112661
0,00 € Energie2, a.s. Mesto Šurany
19.
Apríl
2022
Zmluva o dielo
4903.2050005PVA
584 739,16 € EUROVIA SK, a.s. Mesto Šurany
16.
Máj
2022
Nájomná zmluva
Nájomná zmluva
500,00 € FLEX SK, s.r.o. Mesto Šurany
29.
Júl
2022
Zmluva o dodávke elektriny č. 07602022
0760/2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a. s. Mesto Šurany
29.
Júl
2022
Rámcova dohoda o dodávke elektrickej energie
2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a. s. Mesto Šurany
2.
Máj
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
ŠKSaZ 0036/2022
1 000,00 € Mesto Šurany Športový klub ALL STARS Slovakia
3.
Máj
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
ŠKSaZ 0011/2022
800,00 € Mesto Šurany ZO SZZP Šurany
3.
Máj
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
ŠKSaZ 0020/2022
700,00 € Mesto Šurany Basketbalový klub mládeže a dospelých Šurany
3.
Máj
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
ŠKSaZ 0010/2022
1 000,00 € Mesto Šurany Slovenský rybársky zväz - miestna organizácia
2.
Jún
2022
Dohoda o spolupráci pri zabezpečení finále XXX. ročníku medzinárodnej dejepisnej súťaže študentov gymnázií
30/2022
100,00 € Mesto Šurany Nadačný fond Gaudeamus
23.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
ŠKSaZ 0035/2022
200,00 € Mesto Šurany Poľnorod RZ pri SOŠ gastronómie a služieb
4.
Júl
2022
Kúpna zmluva č.2/2022
č.2/2022
738,34 € Mesto Šurany Nataša Špacírová
4.
Júl
2022
Kúpna zmluva č. 3/2022
č.3/2022
9 120,22 € Mesto Šurany Retail Šurany, s.r.o.
6.
Júl
2022
Žiadosť o poskytnutie dotácie
ŠKSSaZ 0038/2022
500,00 € Mesto Šurany Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Šurany
1.
August
2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
49925
0,00 € Mesto Šurany Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
4.
August
2022
Kúpna zmluva č.4/2022
č.4/2022
3 021,76 € Mesto Šurany Bc. Kamil Šajben
20.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere č. 117/003/20
117/003/20
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Mesto Šurany