Centrálny register zmlúv

Mesto Sereď

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Máj 2023
Nájom hrobového miesta č. 2/-/280
617/2023
28,00 € Mesto Sereď JUDr. Zuzana Pastuchová
12. December 2023
Nájom hrobového miesta č. 3/-/270
1344/2023
36,00 € Mesto Sereď Božena Pišelyová
9. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu č.203, Dolnomajerská 4472/23C, Sereď
311/2024
0,00 € Mesto Sereď Katarína Balogová
9. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu č.104, Dolnomajerská 4470/23A, Sereď
314/2024
0,00 € Mária Marková Mesto Sereď
11. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu č.1, Komenského 4747/41A, Sereď
312/2024
0,00 € Mesto Sereď Eva Palečková
11. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu č.21, Čepeňská 4305/122, Sereď
313/2024
0,00 € Mesto Sereď Marek Masarovič
23. Január 2024
Nájom hrobového miesta č. 3/-/616
35/2024
40,00 € Mesto Sereď Ľubomíra Endresová
22. Apríl 2024
nájom trhového miesta Florafest
368/2024
1 000,00 € Marián Majerník Mesto Sereď
22. Apríl 2024
nájom trhovéhom miesta Florafest
394/2024
40,00 € Mesto Sereď Ján Flóro
22. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančného daru - príspevku pri narodení dieťaťa
418/2024
200,00 € Mesto Sereď Ing. Michala Šmátralová
22. Apríl 2024
Nájom hrobového miesta č. 2/-/268
431/2024
10,01 € Mesto Sereď Gabriela Scherhauferová
22. Apríl 2024
Nájom hrobového miesta č. 2/-/210
432/2024
20,00 € Mesto Sereď Marta Tužinská
22. Apríl 2024
Nájom hrobového miesta č. 4/-/7
433/2024
20,00 € Mesto Sereď Mária Hoštáková
19. Apríl 2024
Nájom hrobového miesta č. 3/-/168
424/2024
20,00 € Mesto Sereď Zlatica Ivaničová
17. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie-Gaudete Sereď
68/2024
880,00 € Gaudete Mesto Sereď
18. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Sereď na rok 2024 - Sereďská Interliga
348/2024
593,00 € Mesto Sereď Seredská Interliga
17. Apríl 2024
Nájom hrobového miesta č. 5/-/359
414/2024
40,00 € Mesto Sereď Ivan Sklenár
17. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta
128/2024
2 000,00 € Mesto Sereď Združenie STORM pri UKF Nitra
17. Apríl 2024
Nájom trhového miesta Florafest
395/2024
180,00 € Mesto Sereď Mária Tóthová
17. Apríl 2024
Nájom predajného miesta Florafest
406/2024
30,00 € Kalapová Ingrid Mesto Sereď