Centrálny register zmlúv

Mesto Sereď

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Máj 2023
Nájom hrobového miesta č. 2/-/280
617/2023
28,00 € Mesto Sereď JUDr. Zuzana Pastuchová
25. September 2023
Dodatok k Nájomnej zmluve
1015/2023
0,00 € Občianske združenie Tulák Mesto Sereď
24. Október 2023
Nájom hrobového miesta č. 1/-/257
1174/2023
40,00 € Mesto Sereď Oľga Forrová
4. December 2023
Havarijné odizolovanie a podbetónovanie základov na šatniach v mestskom amfiteátri v Seredi
1265/2023
11 326,47 € ŠuranM s.r.o. Mesto Sereď
4. December 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke č.509/2020 z 15.12.2020
1284/2023
0,00 € Mesto Sereď Obchodná akadémia
1. December 2023
Nájom hrobového miesta č. 3/-/132
1303/2023
40,00 € Mesto Sereď Zlatica Slahučková
7. November 2023
Zmluva o nájme bytu č.302, Dolnomajerská 4471/23B, Sereď
1208/2023
0,00 € Mesto Sereď Fridrich Vaškovič
7. November 2023
Zmluva o nájme bytu č.303, Dolnomajerská 4471/23B, Sereď
1209/2023
0,00 € Mesto Sereď Katarína Urbánková
30. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
1259/2023
1 401,66 € Mesto Sereď Pohoda seniorov, n.o.
30. November 2023
Dodatok - verejné elektronické komunikačné služby
1285/2023
4 779,84 € SWAN, a. s. Mesto Sereď
30. November 2023
Protokol o zverení nehnuteľného majetku mesta Sereď do správy ZŠ Jana Amosa Komenského
1290/2023
161 460,88 € Mesto Sereď ZŠ Jána Amosa Komenského Sereď
30. November 2023
Protokol o zverení nehnuteľného majetku mesta Sereď do správy ZŠ J.Fándlyho Sereď
1291/2023
7 803,60 € Mesto Sereď Základná škola J. Fándlyho
30. November 2023
Protokol o zverení majetku mesta Sereď do správy Materskej školy ul. D. Štúra 2116/36 v Seredi
1292/2023
1 828,80 € Mesto Sereď Materská škola
30. November 2023
Protokol o zverení majetku mesta Sereď do správy Materskej školy ul. Komenského č. 1137/37 v Seredi
1293/2023
1 524,00 € Mesto Sereď Materská škola
30. November 2023
Peňažný dar pre rozvoj kultúry a športu
1300/2023
2 589,00 € KOMPLEX -odpadová spoločnosť Mesto Sereď
29. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančného daru - príspevku pri narodení dieťaťa
1224/2023
200,00 € Mesto Sereď Ing. Zuzana Žáková
29. November 2023
Záväzok poskytovateľa zabezpečiť pre objednávateľa jednorazové naloženie, odvoz a zhodnotenie/zneškodnenie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Sereď.
1267/2023
25 000,00 € Fidelity Trade s.r.o. Mesto Sereď
29. November 2023
Zmluva o spoluprácii
1283/2023
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Mesto Sereď
28. November 2023
Dodatok č. 1
1282/2023
65 437,20 € Lumberjack s.r.o. Mesto Sereď
28. November 2023
Oprava informačno-navigačného systému mesta Sereď - II. etapa
1272/2023
14 946,66 € FOREKO, s.r.o. Mesto Sereď