Centrálny register zmlúv

Obec Diakovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Október 2022
Darovacia zmluva na časti pozemkov v katastrálnom území obce Diakovce.
DARZ025/2022
0,00 € AGRO - VÁH, s.r.o. Obec Diakovce
2. November 2022
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
DZ013/2022
1,00 € AIRNET s.r.o. Obec Diakovce
2. August 2022
Darovacia zmluva
DARZ006/2022
0,00 € Antalecová Zuzana Obec Diakovce
11. August 2022
Darovacia zmluva uzatv. podľa § 628 a nasl. zák. č.40/1964 Zb. Obč. zák. v zn. nesk. pred.
DARZ011/2022
0,00 € Antalecová Zuzana Obec Diakovce
23. September 2022
Nájomná zmluva
NZ005/2022
10,00 € Arpášová Silvia Obec Diakovce
28. November 2022
Kúpna zmluva
KZ_011/2022
12 320,21 € BEKOR s.r.o. Obec Diakovce
28. November 2022
Kúpna zmluva
KZ_010/2022
1 710,00 € BEKOR s.r.o. Obec Diakovce
26. August 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
KZ_007/2022
30 113,10 € Bukovsky Patrik Obec Diakovce
27. Máj 2022
Zmluva o dielo č. 3/022
ZOD003/2022
352 379,62 € Construction s.r.o. Obec Diakovce
30. September 2022
Darovacia zmluva
DARZ023/2022
0,00 € Danadová Alžbeta Obec Diakovce
25. Október 2022
Dodatok k DZ zo dňa 29.09.2022.
DZ011/2022
0,00 € Danadová Alžbeta Obec Diakovce
27. Október 2022
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
INE_004/2022
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Obec Diakovce
27. Október 2022
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
INE_004/2022
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Obec Diakovce
5. Máj 2022
Zmluva č. 1422047
ZOD1_001/2022
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky Obec Diakovce
23. September 2022
Darovacia zmluva
DARZ018/2022
0,00 € Dora Mikuláš Obec Diakovce
26. Január 2023
Darovacia zmluva na časť pozemku v katatsrálnom území Diakovce.
DARZ001/2023
0,00 € Dózsová Judita, Mgr. Obec Diakovce
26. Júl 2022
Darovacia zmluva uzatv. podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.Obč.zákonníka
DARZ001/2022
0,00 € DREVÁR - SZ, s.r.o. Obec Diakovce
23. August 2022
DZ
DARZ014/2022
0,00 € Ehn Michal, Ing. Obec Diakovce
9. September 2022
Darovanie časti nehnuteľnosti evidovanej na LV č. 1510, kat. územie Diakovce, orná pôda o výmere 9 m2.
DARZ017/2022
0,00 € Ehn Michal, Ing. Obec Diakovce
29. September 2022
Dohoda o ukončení zmluvy o dodávke plynu č. 15120532
D001/2022
0,00 € ELGAS Obec Diakovce