Centrálny register zmlúv

Obec Diakovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
DZOD_001/2024
0,00 € Janyx s.r.o. Obec Diakovce
22. Marec 2024
Kúpna zmluva o prevode nehnuteľnosti
KZ_001/2024
8 600,00 € BEKOR s.r.o. Obec Diakovce
21. Marec 2024
Zmluva č. 1424045
ZOPD001/2024
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky Obec Diakovce
14. Marec 2024
Rámcová kúpna zmluva
RKZ001/2024
0,00 € STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Obec Diakovce
14. Marec 2024
Kúpna zmluva
KZ_001/2004
65,00 € Kovács Viliam Obec Diakovce
5. Marec 2024
Darovacia zmluva
DARZ001/2024
1 000,00 € AGRO-VÁH,s.r.o. Obec Diakovce
5. Marec 2024
Zmluva o podružnom odbere elektrickej energie
INE_004/2024
50,00 € Reformovaná krešťanská cirkev Obec Diakovce
29. Február 2024
Zmluva o spolupráci
ZOS001/2024
120,00 € Zoltán Smatana ATZ-ELEKTROMONTÁŽE Obec Diakovce
28. Február 2024
Zmluva dielo
ZOD003/2024
6 312,00 € Veríme v Zábavu, s.r.o. Obec Diakovce
20. Február 2024
Zmluva 2024
INE_003/2024
264,00 € KRTKOVANIE ZSK s.r.o. Obec Diakovce
16. Február 2024
Zmluva o dielo
ZOD002/2024
2 760,00 € Veríme v Zábavu, s.r.o. Obec Diakovce
8. Február 2024
Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve
DZ003/2024
0,00 € PROIMPEX GROUP, s. r. o. Obec Diakovce
30. Január 2024
Zmluva o zriadení vecných bremien
INE_001/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Diakovce
24. Január 2024
Zmluva o dielo č. 1/2024
ZOD001/2024
27 900,00 € DKVIA s.r.o. Obec Diakovce
22. Január 2024
Zmluva č. 1267/2024
INE_011/2023
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Diakovce
18. Január 2024
Dodatok ku kúpnej zmluve
DZ033/2023
0,00 € PYROKOMPLET s.r.o. Obec Diakovce
17. Január 2024
Dodatok - poistenie majetku
DKPZ0022024
4 433,53 € Union poisťovňa, a. s. Obec Diakovce
17. Január 2024
Dodatok ku kúpnej zmluve
DZ032/2023
0,00 € micropix, s.r.o. Obec Diakovce
16. Január 2024
Poistná zmluva
DKPZ001/2024
348,99 € Union poisťovňa, a. s. Obec Diakovce
10. Január 2024
Dodatok ku kúpnej zmluve
DZ031/2023
0,00 € MMB Work s.r.o. Obec Diakovce