Centrálny register zmlúv

Obec Diakovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. September 2023
Dohoda o odstránení duplicitného vlastníctva a KZ
D002/2023
13 510,00 € BEKOR s.r.o. Obec Diakovce
25. September 2023
Dodatok č. 1
DZ010/2023
40 895,90 € IMAO electric, s. r. o. Obec Diakovce
25. September 2023
Dodatok č. 1
DZ011/2023
41 485,34 € IMAO electric, s. r. o. Obec Diakovce
22. September 2023
Dodatok č.2 k zmluve o dodaní tovarov s montážou č. 03/2023
DZ009/2023
40 146,30 € BMT group s. r. o. Obec Diakovce
19. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
ZOPD003/2023
4 993,56 € Nitriansky samosprávny kraj Obec Diakovce
14. September 2023
Zmluva o dielo
ZOD005/2023
8 509,56 € Lion Group SK s.r.o. Obec Diakovce
7. September 2023
Nájomná zmluva
NZ001/2023
18,00 € Fundatio Sanctae Andreas Obec Diakovce
6. September 2023
Mandátna zmluva
MZ_002/2023
960,00 € KOODIS,s.r.o Obec Diakovce
6. September 2023
Mandátna zmluva č. 07/2023
MZ_003/2023
960,00 € KOODIS,s.r.o Obec Diakovce
6. September 2023
Mandátna zmluva č.08/2023
MZ_004/2023
960,00 € KOODIS,s.r.o Obec Diakovce
31. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_136 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
ZOS001/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Diakovce
31. August 2023
Zmluva č.2023_KGR_POP3MŠ_PKBBB_131
ZOS002/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Diakovce
29. August 2023
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej hydrologickej siete
INE_005/2023
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Obec Diakovce
25. August 2023
Zmluva o dodávke plynu
6300142814
0,56 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Obec Diakovce
24. August 2023
Zámenná zmluva
ZZ_001/2023
0,00 € Komjati Imrich Obec Diakovce
24. August 2023
Zmluva o poskytnutí NFP
ZMLUVA NFP003/2023
38 851,10 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Obec Diakovce
24. August 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZMLUVA NFP004/2023
39 411,07 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Obec Diakovce
17. August 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZMLUVA NFP001/2023
28 600,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Diakovce
17. August 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZMLUVA NFP002/2023
38 138,98 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Obec Diakovce
16. August 2023
Zmluva č. 301/2023
ZOPS003/2023
0,00 € KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. Obec Diakovce