Centrálny register zmlúv

Obec Diakovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Máj 2023
Zmluva o dodaní tovarov s montážou
ZDOD011/2023
41 485,34 € IMAO electric, s. r. o. Obec Diakovce
11. Máj 2023
Darovacia zmluva
DARZ006/2023
0,00 € AGRO - VÁH, s.r.o. Obec Diakovce
9. Máj 2023
Kúpna zmluva
KZ_003/2023
157,50 € Fülöp Zita Obec Diakovce
5. Máj 2023
Zmluva č. 1423046
ZOPD001/2023
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky Obec Diakovce
2. Máj 2023
Darovacia zmluva
DARZ005/2023
0,00 € Bús Ladislav Obec Diakovce
2. Máj 2023
Kúpna zmluva
KZ_002/2023
184,00 € Novosadová Anna Obec Diakovce
2. Máj 2023
Zmluva o prevzatí práv a povinností poskytovateľa služby zo zmluvy o zbere elektroodp.
INE_002/2023
0,00 € ROVAMI s.r.o. Obec Diakovce
26. Apríl 2023
Kúpna zmluva
KZ_001/2023
890,00 € Tok György Obec Diakovce
23. Marec 2023
Dodatok ku kúpnej zmluve
DZ004/2023
0,00 € Mészáros Tomáš Obec Diakovce
15. Marec 2023
Darovacia zmluva
DARZ003/2023
0,00 € Kovács Judit Obec Diakovce
15. Marec 2023
Darovacia zmluva
DARZ004/2023
0,00 € Fölker András Obec Diakovce
13. Marec 2023
Darovacia zmluva
DAR002/2023
0,00 € Barnabáš Nagy Obec Diakovce
6. Marec 2023
Dodatok k NZ
DNZ_003/2023
20,00 € Pavol Tóth Obec Diakovce
28. Február 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve č. 301/2017 o nakladaní s komunálnym odpadom
DZ003/2023
0,00 € KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. Obec Diakovce
28. Február 2023
Dodatok k NZ zo dňa 23.08.2022 na časť pozemku v katastrálnom území Diakovce.
DNZ_002/2023
20,00 € Arpášová Silvia Obec Diakovce
27. Február 2023
Zmluva o Municipálnom úvere
ZOÚ001/2023
200,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Diakovce
13. Február 2023
Zmluva o bežnom účte
INE_001/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Diakovce
26. Január 2023
Darovacia zmluva na časť pozemku v katatsrálnom území Diakovce.
DARZ001/2023
0,00 € Dózsová Judita, Mgr. Obec Diakovce
23. Január 2023
Darovacia zmluva č. p.KRHZ-NR-VO-195-023/2022
DARZ034/2022
51 026,60 € Ministerstvo vnútra SR Obec Diakovce
12. Január 2023
Zmluva o dodávke plynu
ZDOD008/2023
0,00 € Slov.plyn.priemysel Obec Diakovce