Centrálny register zmlúv

Obec Diakovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. November 2023
Kúpna zmluva
KZ_007/2023
100,00 € VPK International Trans, s.r.o. Obec Diakovce
7. November 2023
Dohoda
D001/2024
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky Obec Diakovce
7. November 2023
Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve
DNZ_007/2023
0,00 € PROIMPEX GROUP , a.s. Obec Diakovce
7. November 2023
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve
DNZ_006/2023
0,00 € JOLI s.r.o. Obec Diakovce
7. November 2023
Dodatok č.4 k nájomnej zmluve
DNZ_005/2023
0,00 € KOMI nábytok s.r.o. Obec Diakovce
7. November 2023
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
DNZ_004/2023
0,00 € PYROKOMPLET s.r.o. Obec Diakovce
7. November 2023
Kúpna zmluva
KZ_015/2023
100,00 € G & G TRANS s.r.o. Obec Diakovce
7. November 2023
Kúpna zmluva
KZ_014/2023
100,00 € KOMI nábytok s.r.o. Obec Diakovce
7. November 2023
Kúpna zmluva
KZ_013/2023
100,00 € KOMI nábytok s.r.o. Obec Diakovce
7. November 2023
Kúpna zmluva
KZ_012/2023
100,00 € ANROSSI s.r.o. Obec Diakovce
7. November 2023
Kúpna zmluva
KZ_011/2023
100,00 € PYROKOMPLET s.r.o. Obec Diakovce
7. November 2023
Kúpna zmluva
KZ_016/2023
100,00 € G & G TRANS s.r.o. Obec Diakovce
27. Október 2023
Dodatok č. 3 k zmluve o dodaní tovarov s montážou č. 03/2023
DZ012/2023
0,00 € BMT group s. r. o. Obec Diakovce
27. Október 2023
Zmluva o nakladaní s odpadmi
INE_009/2023
0,00 € ESPIK Group s.r.o. Obec Diakovce
17. Október 2023
Zmluva o poskytnutí grantu
ZOPD004/2023
11 500,00 € Stredoeurópska nadácia - Középeurópai alapítvány Obec Diakovce
11. Október 2023
Darovacia zmluva
DARZ009/2023
100,00 € Artis Jókai o.z. Obec Diakovce
9. Október 2023
Zmluva o grantovom účte
INE_006/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Diakovce
9. Október 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
INE_007/2023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Diakovce
9. Október 2023
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
INE_008/2023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Diakovce
25. September 2023
Kúpna zmluva
KZ_006/2023
146,55 € BEKOR s.r.o. Obec Diakovce