Centrálny register zmlúv

Obec Diakovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Máj 2022
Zmluva o dielo č. 3/022
ZOD003/2022
352 379,62 € Construction s.r.o. Obec Diakovce
22. December 2023
Zmluva o dielo 01/12/2023
ZOD007/2023
145 103,76 € Janyx s.r.o. Obec Diakovce
13. Máj 2024
Zmluva o dielo
ZOD004/2024
90 245,59 € Lion Group SK s.r.o. Obec Diakovce
23. Január 2023
Darovacia zmluva č. p.KRHZ-NR-VO-195-023/2022
DARZ034/2022
51 026,60 € Ministerstvo vnútra SR Obec Diakovce
12. Máj 2023
Zmluva o dodaní tovarov s montážou
ZDOD011/2023
41 485,34 € IMAO electric, s. r. o. Obec Diakovce
17. Máj 2023
Zmluva o dodaní tovarov s montážou
ZDOD013/2023
41 485,34 € IMAO electric, s. r. o. Obec Diakovce
25. September 2023
Dodatok č. 1
DZ011/2023
41 485,34 € IMAO electric, s. r. o. Obec Diakovce
12. Máj 2023
Zmluva o dodaní tovarov s montážou
ZDOD010/2023
40 895,90 € IMAO electric, s. r. o. Obec Diakovce
17. Máj 2023
Zmluva o dodaní tovarov s montážou
ZDOD012/2023
40 895,90 € IMAO electric, s. r. o. Obec Diakovce
25. September 2023
Dodatok č. 1
DZ010/2023
40 895,90 € IMAO electric, s. r. o. Obec Diakovce
19. Jún 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o dodaní tovarov s montážou č. 03/2023
DZ006/2023
40 146,30 € BMT group s. r. o. Obec Diakovce
22. September 2023
Dodatok č.2 k zmluve o dodaní tovarov s montážou č. 03/2023
DZ009/2023
40 146,30 € BMT group s. r. o. Obec Diakovce
12. Máj 2023
Zmluva o dodaní tovarov s montážou
ZDOD009/2023
40 140,16 € BMT group s. r. o. Obec Diakovce
18. Máj 2023
Zmluva o dodaní tovarou s montážou
ZDOD014/2023
40 140,16 € BMT group s. r. o. Obec Diakovce
22. Máj 2023
Zmluva o dodaní tovarov s montážou
ZDOD015/2023
40 140,16 € BMT group s. r. o. Obec Diakovce
24. August 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZMLUVA NFP004/2023
39 411,07 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Obec Diakovce
24. August 2023
Zmluva o poskytnutí NFP
ZMLUVA NFP003/2023
38 851,10 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Obec Diakovce
17. August 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZMLUVA NFP002/2023
38 138,98 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Obec Diakovce
28. November 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP
DZ013/2023
37 534,39 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Obec Diakovce
13. Júl 2023
Zmluva o dielo
ZOD002/2023
35 733,68 € CM-STAV-MONT s.r.o. Obec Diakovce