Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Obec Diakovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. December 2023
Darovacia zmluva
DAR2012/2023
0,00 € Alena Zábojníková Obec Diakovce
1. December 2023
darovacia zmluva
DARZ013/2023
0,00 € Lásik Juraj Obec Diakovce
28. November 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP
DZ013/2023
37 534,39 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Obec Diakovce
28. November 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP
DZ014/2023
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Obec Diakovce
28. November 2023
Dodatok č. 1
DZ015/2023
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Obec Diakovce
20. November 2023
Zmluva o dielo
ZOD006/2023
11 500,32 € Veríme v Zábavu, s.r.o. Obec Diakovce
14. November 2023
Kúpna zmluva
KZ020_2023
0,00 € Tok György, Obec Diakovce
14. November 2023
kúpna zmluva
KZ_020/2023
42,00 € Tok György Obec Diakovce
13. November 2023
Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET
INE_010/2023
1 038,00 € Galileo Corpoation s. r. o. Obec Diakovce
10. November 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
KZ_019/2023
100,00 € micropix, s. r. o. Obec Diakovce
9. November 2023
Kúpna zmluva
KZ_017/2023
100,00 € G&B s.r.o. organizačná zložka Obec Diakovce
9. November 2023
Kúpna zmluva
KZ_018/2023
100,00 € JOLI s.r.o. Obec Diakovce
9. November 2023
Poistná zmluva
PZ_001/2023
2 894,22 € Union poisťovňa, a. s. Obec Diakovce
7. November 2023
Dodatok k zmluve o dielo zo dňa 13. 07. 2023
DZOD_001/2023
0,00 € CM-STAV-MONT s.r.o. Obec Diakovce
7. November 2023
Kúpna zmluva
KZ_010/2023
100,00 € MMB Work s.r.o. Obec Diakovce
7. November 2023
Kúpna zmluva
KZ_009/2023
100,00 € PROIMPEX GROUP , a.s. Obec Diakovce
7. November 2023
Kúpna zmluva
KZ_008/2023
100,00 € PROIMPEX GROUP , a.s. Obec Diakovce
7. November 2023
Kúpna zmluva
KZ_007/2023
100,00 € VPK International Trans, s.r.o. Obec Diakovce
7. November 2023
Dohoda
D001/2024
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky Obec Diakovce
7. November 2023
Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve
DNZ_007/2023
0,00 € PROIMPEX GROUP , a.s. Obec Diakovce