Centrálny register zmlúv

Obec Diakovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Apríl 2022
Úprava vzájomných práv a povinnosti strán pri spracovaní osobných údajov
INE_003/2022
0,00 € Galileo Corporation s.r.o. Obec Diakovce
26. Júl 2022
Darovacia zmluva uzatv. podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Obč.zák.v znení nesk. predp.
DARZ003/2022
0,00 € Kuruczová Dorota Obec Diakovce
26. Júl 2022
Darovacia zmluva uzatv. podľa § 628 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. Obč.zákonn. v znení nesk.predp.
DARZ002/2022
0,00 € Matejdesz Ondrej Obec Diakovce
26. Júl 2022
Darovacia zmluva uzatv. podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.Obč.zákonníka
DARZ001/2022
0,00 € DREVÁR - SZ, s.r.o. Obec Diakovce
26. Júl 2022
Darovacia zmluva uzatv. podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Obč. zák. v znení nesk. predpisov
DARZ004/2022
0,00 € Fabian Ján Obec Diakovce
26. Júl 2022
Darovacia zmluva uzatv. podľa § 628 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Obč.zákonníka v znení neskorš. predpisov
DARZ005/2022
0,00 € Tok Ernest Obec Diakovce
2. August 2022
Darovacia zmluva
DARZ006/2022
0,00 € Antalecová Zuzana Obec Diakovce
10. August 2022
Darovacia zmluva uzatv. podľa 628 a nasl.zák. č. 40/1964 Zb.Obč.zák. v znení nesk.predp.
DARZ007/2022
0,00 € Juhásová Mária Obec Diakovce
10. August 2022
Darovacia zmluva uzatv. podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Obč. zákonn. v znení nesk. predp.
DARZ008/2022
0,00 € Szudor Juraj Obec Diakovce
11. August 2022
Darovacia zmluva
DARZ009/2022
0,00 € Gaál Jozef Obec Diakovce
11. August 2022
Darovacia zmluva uzatv. podľa § 628 a nasl. zák. č.40/1964 Zb. Obč. zák. v zn. nesk. pred.
DARZ011/2022
0,00 € Antalecová Zuzana Obec Diakovce
11. August 2022
Darovacia zmluva uzatvorená podľa § 628 Obč. zákonník
DARZ013/2022
0,00 € Pap Alexander Obec Diakovce
11. August 2022
Darovacia zmluva uzatv.podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Obč.zák. v znen.nesk.predp.
DARZ012/2022
0,00 € Kőszeghyová Irena Obec Diakovce
18. August 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci a združení finančných prostriedkov č. 751/2020 zo dňa 30. 11. 2020
DZ001/2022
0,00 € Mesto Šaľa Obec Diakovce
23. August 2022
DZ
DARZ014/2022
0,00 € Ehn Michal, Ing. Obec Diakovce
25. August 2022
Darovacia zmluva uzatvorená podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Obč. zákonníka v zn. neskorších predpisov
DARZ016/2022
0,00 € Kurucz Ernest Obec Diakovce
9. September 2022
Darovanie časti nehnuteľnosti evidovanej na LV č. 1510, kat. územie Diakovce, orná pôda o výmere 9 m2.
DARZ017/2022
0,00 € Ehn Michal, Ing. Obec Diakovce
23. September 2022
Dodatok k darovacej zmluve
DZ008/2022
0,00 € Matejdesz Ondrej Obec Diakovce
23. September 2022
Dodatok č. 1 k darovacej zmluve zo dňa 21.07.2022
DZ007/2022
0,00 € Fabian Ján Obec Diakovce
23. September 2022
Darovacia zmluva
DARZ018/2022
0,00 € Dora Mikuláš Obec Diakovce