Centrálny register zmlúv

Obec Diakovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Január 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku
DZ001/2023
0,00 € Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport Obec Diakovce
11. Január 2023
Dodatok k darovacej zmluve zo dňa 01.12.2022.
DZ002/2023
0,00 € Matejdes Milan Obec Diakovce
9. September 2022
Dodatok č. 005 k Zmluve o dodávke plynu
DZ003/2022
1,58 € Slov.plyn.priemysel Obec Diakovce
9. September 2022
Dodatok č. 005 k Zmluve o dodávke plynu
DZ003/2022
1,58 € Slov.plyn.priemysel Obec Diakovce
9. September 2022
Dodatok č. 005 k Zmluve o dodávke plynu
DZ006/2022
2,06 € Slov.plyn.priemysel Obec Diakovce
29. Október 2022
Dodatok č. 005 k Zmluve o dodávke plynu
DZ012/2022
1,58 € Slov.plyn.priemysel Obec Diakovce
3. November 2022
Zmluva o dodávke plynu
9107116880
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Diakovce
5. December 2022
Zmluva o dodávke plynu
ZDOD005/2023
0,00 € Slov.plyn.priemysel Obec Diakovce
5. December 2022
Zmluva o dodávke plynu
ZDOD006/2023
0,00 € Slov.plyn.priemysel Obec Diakovce
5. December 2022
Zmluva o dodávke plynu
ZDOD007/2023
0,00 € Slov.plyn.priemysel Obec Diakovce
28. December 2022
Dodatok č. 005 k Zmluve o dodávke plynu
DZ015/2022
0,00 € Slov.plyn.priemysel Obec Diakovce
20. December 2022
Nájomná zmluva na časť pozemku v katastrálnom území Diakovce.
NZ009/2022
100,00 € Kolózsiová Anna Obec Diakovce
5. December 2022
Darovacia zmluva na časť pozemku v katastrálnom území Diakovce.
DARZ033/2022
0,00 € Matejdes Milan Obec Diakovce
1. December 2022
Kúpna zmluva
KZ_012/2022
990,00 € Mészáros Tomáš Obec Diakovce
28. November 2022
Darovacia zmluva
DARZ032/2022
0,00 € Ibolya Toková Obec Diakovce
28. November 2022
Kúpna zmluva
KZ_011/2022
12 320,21 € BEKOR s.r.o. Obec Diakovce
28. November 2022
Kúpna zmluva
KZ_010/2022
1 710,00 € BEKOR s.r.o. Obec Diakovce
24. November 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
ZOPRI_001/2022
725,22 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Diakovce
21. November 2022
Darovacia zmluva na časť pozemku v katastrálnom území Diakovce.
DARZ031/2022
0,00 € Hudák Martin, Ing. Obec Diakovce
16. November 2022
Dohoda č. 22/17/010/79
D001/2023
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky Obec Diakovce