Centrálny register zmlúv

Obec Diakovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. September 2022
Nájomná zmluva
NZ006/2022
10,00 € Tóth Pavol Obec Diakovce
23. September 2022
Nájomná zmluva
NZ005/2022
10,00 € Arpášová Silvia Obec Diakovce
9. September 2022
Darovanie časti nehnuteľnosti evidovanej na LV č. 1510, kat. územie Diakovce, orná pôda o výmere 9 m2.
DARZ017/2022
0,00 € Ehn Michal, Ing. Obec Diakovce
9. September 2022
Dodatok č. 005 k Zmluve o dodávke plynu
DZ002/2022
2,06 € Slov.plyn.priemysel Obec Diakovce
9. September 2022
Dodatok č. 006 k Zmluve o dodávke plynu
DZ004/2022
8,39 € Slov.plyn.priemysel Obec Diakovce
9. September 2022
Dodatok č. 006 k Zmluve o dodávke plynu
DZ004/2022
8,39 € Slov.plyn.priemysel Obec Diakovce
9. September 2022
Nájomná zmluva na pozemok evidovaný na LV č. 1570, katastrálne územie Diakovce.
NZ004/2022
0,10 € Varga Ľudovít Obec Diakovce
26. August 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
KZ_007/2022
30 113,10 € Bukovsky Patrik Obec Diakovce
25. August 2022
Darovacia zmluva uzatvorená podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Obč. zákonníka v zn. neskorších predpisov
DARZ016/2022
0,00 € Kurucz Ernest Obec Diakovce
23. August 2022
DZ
DARZ014/2022
0,00 € Ehn Michal, Ing. Obec Diakovce
23. August 2022
Nájomná zmluva
NZ003/2022
29,00 € Polák Beáta Obec Diakovce
18. August 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci a združení finančných prostriedkov č. 751/2020 zo dňa 30. 11. 2020
DZ001/2022
0,00 € Mesto Šaľa Obec Diakovce
11. August 2022
Darovacia zmluva
DARZ009/2022
0,00 € Gaál Jozef Obec Diakovce
11. August 2022
Darovacia zmluva uzatv. podľa § 628 a nasl. zák. č.40/1964 Zb. Obč. zák. v zn. nesk. pred.
DARZ011/2022
0,00 € Antalecová Zuzana Obec Diakovce
11. August 2022
Darovacia zmluva uzatvorená podľa § 628 Obč. zákonník
DARZ013/2022
0,00 € Pap Alexander Obec Diakovce
11. August 2022
Darovacia zmluva uzatv.podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Obč.zák. v znen.nesk.predp.
DARZ012/2022
0,00 € Kőszeghyová Irena Obec Diakovce
10. August 2022
Darovacia zmluva uzatv. podľa 628 a nasl.zák. č. 40/1964 Zb.Obč.zák. v znení nesk.predp.
DARZ007/2022
0,00 € Juhásová Mária Obec Diakovce
10. August 2022
Darovacia zmluva uzatv. podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Obč. zákonn. v znení nesk. predp.
DARZ008/2022
0,00 € Szudor Juraj Obec Diakovce
2. August 2022
Darovacia zmluva
DARZ006/2022
0,00 € Antalecová Zuzana Obec Diakovce
26. Júl 2022
Darovacia zmluva uzatv. podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Obč.zák.v znení nesk. predp.
DARZ003/2022
0,00 € Kuruczová Dorota Obec Diakovce