Centrálny register zmlúv

Obec Diakovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Február 2023
Dodatok k NZ zo dňa 23.08.2022 na časť pozemku v katastrálnom území Diakovce.
DNZ_002/2023
20,00 € Arpášová Silvia Obec Diakovce
27. Február 2023
Zmluva o Municipálnom úvere
ZOÚ001/2023
200,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Diakovce
13. Február 2023
Zmluva o bežnom účte
INE_001/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Diakovce
26. Január 2023
Darovacia zmluva na časť pozemku v katatsrálnom území Diakovce.
DARZ001/2023
0,00 € Dózsová Judita, Mgr. Obec Diakovce
23. Január 2023
Darovacia zmluva č. p.KRHZ-NR-VO-195-023/2022
DARZ034/2022
51 026,60 € Ministerstvo vnútra SR Obec Diakovce
12. Január 2023
Zmluva o dodávke plynu
ZDOD008/2023
0,00 € Slov.plyn.priemysel Obec Diakovce
11. Január 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku
DZ001/2023
0,00 € Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport Obec Diakovce
11. Január 2023
Dodatok k darovacej zmluve zo dňa 01.12.2022.
DZ002/2023
0,00 € Matejdes Milan Obec Diakovce
9. September 2022
Dodatok č. 005 k Zmluve o dodávke plynu
DZ003/2022
1,58 € Slov.plyn.priemysel Obec Diakovce
9. September 2022
Dodatok č. 005 k Zmluve o dodávke plynu
DZ003/2022
1,58 € Slov.plyn.priemysel Obec Diakovce
9. September 2022
Dodatok č. 005 k Zmluve o dodávke plynu
DZ006/2022
2,06 € Slov.plyn.priemysel Obec Diakovce
29. Október 2022
Dodatok č. 005 k Zmluve o dodávke plynu
DZ012/2022
1,58 € Slov.plyn.priemysel Obec Diakovce
3. November 2022
Zmluva o dodávke plynu
9107116880
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Diakovce
5. December 2022
Zmluva o dodávke plynu
ZDOD005/2023
0,00 € Slov.plyn.priemysel Obec Diakovce
5. December 2022
Zmluva o dodávke plynu
ZDOD006/2023
0,00 € Slov.plyn.priemysel Obec Diakovce
5. December 2022
Zmluva o dodávke plynu
ZDOD007/2023
0,00 € Slov.plyn.priemysel Obec Diakovce
28. December 2022
Dodatok č. 005 k Zmluve o dodávke plynu
DZ015/2022
0,00 € Slov.plyn.priemysel Obec Diakovce
20. December 2022
Nájomná zmluva na časť pozemku v katastrálnom území Diakovce.
NZ009/2022
100,00 € Kolózsiová Anna Obec Diakovce
5. December 2022
Darovacia zmluva na časť pozemku v katastrálnom území Diakovce.
DARZ033/2022
0,00 € Matejdes Milan Obec Diakovce
1. December 2022
Kúpna zmluva
KZ_012/2022
990,00 € Mészáros Tomáš Obec Diakovce