Centrálny register zmlúv

Obec Diakovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. September 2022
Darovacia zmluva
DARZ022/2022
0,00 € Václavová Márta Obec Diakovce
30. September 2022
Darovacia zmluva
DARZ023/2022
0,00 € Danadová Alžbeta Obec Diakovce
29. September 2022
Dohoda o ukončení zmluvy o dodávke plynu č. 15120532
D001/2022
0,00 € ELGAS Obec Diakovce
28. September 2022
Dodatok k darovacej zmluve zo dňa 21.07.2022
DZ009/2022
0,00 € Kőszeghyová Irena Obec Diakovce
26. September 2022
Darovacia zmluva na pozemok LV č. 2135, katastrálne územie Diakovce, orná pôda o výmere 19 m2.
DARZ021/2022
0,00 € Tóth Karol, Ing. Obec Diakovce
26. September 2022
Darovacia zmluva
DARZ019/2022
0,00 € Tóth Mikuláš, Ing. Obec Diakovce
23. September 2022
Dodatok k darovacej zmluve
DZ008/2022
0,00 € Matejdesz Ondrej Obec Diakovce
23. September 2022
Dodatok č. 1 k darovacej zmluve zo dňa 21.07.2022
DZ007/2022
0,00 € Fabian Ján Obec Diakovce
23. September 2022
Darovacia zmluva
DARZ018/2022
0,00 € Dora Mikuláš Obec Diakovce
23. September 2022
Nájomná zmluva
NZ006/2022
10,00 € Tóth Pavol Obec Diakovce
23. September 2022
Nájomná zmluva
NZ005/2022
10,00 € Arpášová Silvia Obec Diakovce
9. September 2022
Darovanie časti nehnuteľnosti evidovanej na LV č. 1510, kat. územie Diakovce, orná pôda o výmere 9 m2.
DARZ017/2022
0,00 € Ehn Michal, Ing. Obec Diakovce
9. September 2022
Dodatok č. 005 k Zmluve o dodávke plynu
DZ002/2022
2,06 € Slov.plyn.priemysel Obec Diakovce
9. September 2022
Dodatok č. 006 k Zmluve o dodávke plynu
DZ004/2022
8,39 € Slov.plyn.priemysel Obec Diakovce
9. September 2022
Dodatok č. 006 k Zmluve o dodávke plynu
DZ004/2022
8,39 € Slov.plyn.priemysel Obec Diakovce
9. September 2022
Nájomná zmluva na pozemok evidovaný na LV č. 1570, katastrálne územie Diakovce.
NZ004/2022
0,10 € Varga Ľudovít Obec Diakovce
26. August 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
KZ_007/2022
30 113,10 € Bukovsky Patrik Obec Diakovce
25. August 2022
Darovacia zmluva uzatvorená podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Obč. zákonníka v zn. neskorších predpisov
DARZ016/2022
0,00 € Kurucz Ernest Obec Diakovce
23. August 2022
DZ
DARZ014/2022
0,00 € Ehn Michal, Ing. Obec Diakovce
23. August 2022
Nájomná zmluva
NZ003/2022
29,00 € Polák Beáta Obec Diakovce