Centrálny register zmlúv

Obec Diakovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Október 2022
Dodatok k DZ zo dňa 29.09.2022.
DZ011/2022
0,00 € Danadová Alžbeta Obec Diakovce
21. Október 2022
Dodatok k DZ zo dňa 26.09.2022.
DZ010/2022
0,00 € Tóth Mikuláš, Ing. Obec Diakovce
20. Október 2022
Darovacia zmluva na časť pozemku evidovaného na LV č. 2394, katastrálne územie Diakovce.
DARZ026/2022
0,00 € Gálisová Iveta Obec Diakovce
20. Október 2022
Darovacia zmluva na časť pozemku evidovaného na LV č. 2394, katastrálne územie Diakovce.
DARZ027/2022
0,00 € Pojzl Igor Obec Diakovce
17. Október 2022
Zmluva o poskytnutí podpory
ZOPP001/2022
12 638,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Diakovce
17. Október 2022
Zmluva o poskytnutí podpory
ZOPP001/2022
12 638,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Diakovce
17. Október 2022
Zmluva o poskytnutí podpory
ZOPP001/2022
12 638,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Diakovce
13. Október 2022
Zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpov. za odchýlku
ZDOD002/2023
0,00 € ZSE Energia Obec Diakovce
13. Október 2022
Zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
ZDOD003/2023
0,00 € ZSE Energia Obec Diakovce
12. Október 2022
Kúpna zmluva
KZ_008/2022
24 700,00 € Matus Štefan Obec Diakovce
10. Október 2022
Darovacia zmluva na časti pozemkov v katastrálnom území obce Diakovce.
DARZ025/2022
0,00 € AGRO - VÁH, s.r.o. Obec Diakovce
30. September 2022
Darovacia zmluva
DARZ022/2022
0,00 € Václavová Márta Obec Diakovce
30. September 2022
Darovacia zmluva
DARZ023/2022
0,00 € Danadová Alžbeta Obec Diakovce
29. September 2022
Dohoda o ukončení zmluvy o dodávke plynu č. 15120532
D001/2022
0,00 € ELGAS Obec Diakovce
28. September 2022
Dodatok k darovacej zmluve zo dňa 21.07.2022
DZ009/2022
0,00 € Kőszeghyová Irena Obec Diakovce
26. September 2022
Darovacia zmluva na pozemok LV č. 2135, katastrálne územie Diakovce, orná pôda o výmere 19 m2.
DARZ021/2022
0,00 € Tóth Karol, Ing. Obec Diakovce
26. September 2022
Darovacia zmluva
DARZ019/2022
0,00 € Tóth Mikuláš, Ing. Obec Diakovce
23. September 2022
Dodatok k darovacej zmluve
DZ008/2022
0,00 € Matejdesz Ondrej Obec Diakovce
23. September 2022
Dodatok č. 1 k darovacej zmluve zo dňa 21.07.2022
DZ007/2022
0,00 € Fabian Ján Obec Diakovce
23. September 2022
Darovacia zmluva
DARZ018/2022
0,00 € Dora Mikuláš Obec Diakovce