Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Jún 2024
Dodatok ŠR
24/10/059/9-2
0,00 € Drahuškovo, o.z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
11. Jún 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - NP
24/10/19B/19
8 476,24 € Prevádzka s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
5. Jún 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - NP
24/10/19B/17
16 010,73 € ERWEL s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
3. Jún 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
2024/853/48283
6,10 € Mesto Myjava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
30. Máj 2024
Dodatok ŠR
24/10/060/58-1
0,00 € Silgan Metal Packaging Nove Mesto a. s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
29. Máj 2024
Dohoda – NP Finančné stimuly – Prax pre mladých
24/10/054/26
0,00 € KRUPA PROJEKT, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
27. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/10/19B/13-1
0,00 € Minifarma s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
24. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/10/19B/6-1
0,00 € STAVJAM s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
24. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/10/19B/7-1
0,00 € M.J.K. - SLOVPIL s. r. o., r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
24. Máj 2024
Dodatok ŠR
24/10/060/65-1
0,00 € Silgan Metal Packaging Nove Mesto a. s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
23. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/10/19B/11-1
0,00 € ZIPA plus s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
23. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/10/54X/1
7 911,18 € iTech medical s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
22. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/10/19B/12-1
0,00 € Sociálny podnik Bošáca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
22. Máj 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - NP
24/10/19B/16
3 767,20 € CSA SAMOTY s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
22. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/10/19B/2-1
0,00 € CSA SAMOTY s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
21. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/10/19B/8-1
0,00 € Prevádzka s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
21. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/10/19B/9-1
0,00 € Obecné služby Nová Bošáca s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
21. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/10/19B/3-1
0,00 € ERWEL s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
21. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/10/19B/15-1
0,00 € M.J.K. - SLOVPIL s. r. o., r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
17. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/10/19B/14-1
0,00 € Dekora Group, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom