Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Máj 2024
Dodatok ŠR
24/04/060/90-1
0,00 € Ing. Štefan Csémi NATURFONTANA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
6. Máj 2024
Dohoda o splátkach
24_04_08
1 070,06 € Juhoš Patrik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dun. Streda
30. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na úhradu nákladov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73, ods.2. zákona NR SR č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnen
SPODaSK/1/2024
11 600,00 € K Ľ Ú Č , nezisková organizácia Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na úhradu nákladov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73, ods.2. zákona NR SR č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplne
SPODaSK/2/2024
13 400,00 € K Ľ Ú Č , nezisková organizácia Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
25. Apríl 2024
Dohoda o splátkach
24_04_06
1 410,71 € Danisová Libuša Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dun. Streda
25. Apríl 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/04/054/9
1 356,48 € Mesto Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
23. Apríl 2024
Dohoda o splátkach
24_04_07
490,04 € MUDr. Diana Hanczková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dun. Streda
23. Apríl 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/04/060/99
3 480,03 € Súkromná stredná odborná škola ADVENTIM - Magán Szakközépiskola ADVENTIM, Komenského ulica 1219/1, Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
23. Apríl 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/04/054/11
150,72 € Obec Ňárad Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
23. Apríl 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/04/19B/15
16 387,44 € Obecný podnik Sap, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
23. Apríl 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/04/054/10
301,44 € Obec Čiližská Radvaň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
23. Apríl 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/04/059/23
15 935,40 € Obecný podnik Sap, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
15. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024/ÚPSVR Dunajská Streda
1/SK/2024/1/2024/K
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
10. Apríl 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/04/060/98
14 127,12 € Mesto Veľký Meder Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
3. Apríl 2024
Zmluva o vypracovávaní znaleckých posudkov uzatvorená podľa § 1 a nasl. zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2024
9 900,00 € Dipl. Ing. Ratulovský Július Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dun. Streda
26. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb ( Zmluva o pripojení) - Dunajská Streda
24/104/01/OE
460,80 € Swan, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
26. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb ( Zmluva o pripojení) - Šamorín
24/104/02/OE
297,60 € Swan, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
26. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb ( Zmluva o pripojení) - Veľký Meder
24/104/03/OE
297,60 € Swan, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/04/19B/14
53 871,19 € Obecný podnik Sap, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
26. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/04/060/91
18 435,12 € Ing. Štefan Csémi NATURFONTANA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda