Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Január 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
23/04/054/4
3 690,96 € KISS - NED, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
20. Január 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 3)
23/04/054/5
Doplnená
5 101,11 € Obec Kostolné Kračany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
18. Január 2023
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/ÚPSVR Dunajská Streda
1/SK/2023
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29. December 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/04/010/77
0,00 € Obec Kvetoslavov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29. December 2022
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
22/04/054/225
0,00 € Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Rohovce 106 - Nagyszarva 106 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29. December 2022
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
22/04/054/220
0,00 € Základná škola s materskou školou Attilu Józsefa s vyučovacím jazykom maďarským - József Attila Alapiskola és Óvoda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29. December 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/04/012/17
0,00 € Obec Kráľovičove Kračany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. December 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
22/04/054/223
3 406,14 € CABE s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
22. December 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/04/010/60
0,00 € Obec Hviezdoslavov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
20. December 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
22/04/054/221
3 842,80 € Csepi & Csepi, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
20. December 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
22/04/054/218
7 685,60 € Obec Dolný Štál Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
20. December 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
22/04/054/219
3 842,80 € GOLD MILK, spol. s r. o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
20. December 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/04/010/74
0,00 € Obec Baloň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
20. December 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/04/010/68
0,00 € Obec Oľdza Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
16. December 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/04/010/69
0,00 € Obec Janíky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
16. December 2022
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
22/04/054/210
0,00 € Obec Kútniky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
14. December 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/04/010/79
0,00 € Obec Macov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
14. December 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/04/010/75
0,00 € Obec Nový Život Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
14. December 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/04/010/76
0,00 € Obec Kostolné Kračany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
14. December 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/04/010/70
0,00 € Obec Mierovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda