Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na úhradu nákladov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73, ods.2. zákona NR SR č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnen
SPODaSK/1/2023
7 000,00 € K Ľ Ú Č , nezisková organizácia Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
5. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na úhradu nákladov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73, ods.2. zákona NR SR č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplne
SPODaSK/2/2023
15 000,00 € K Ľ Ú Č , nezisková organizácia Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
2. Jún 2023
Zmluva o vypracovávaní znaleckých posudkov uzatvorená podľa § 1 a nasl. zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2023
9 900,00 € Dipl. Ing. Ratulovský Július Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dun. Streda
31. Máj 2023
Dohoda o splátkach
23_04_06
3 320,20 € Farkasová Margita Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dun. Streda
31. Máj 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/04/060/115
13 122,09 € Obec Kvetoslavov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Máj 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/04/054/133
0,00 € DRON Industries s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Máj 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/04/054/134
0,00 € M&T s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29. Máj 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/04/054/119
0,00 € Pizzelia s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29. Máj 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
23/04/054/130
4 164,16 € Obec Baka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29. Máj 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
23/04/054/131
8 328,32 € Obec Dunajský Klátov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
26. Máj 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/04/19B/10
7 188,73 € Obecný podnik Sap, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
26. Máj 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
23/04/054/125
3 974,88 € Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
26. Máj 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
23/04/054/132
4 164,16 € Obec Dolný Bar Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
26. Máj 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/04/19B/9
7 702,16 € Pro-Mal-Stav, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
24. Máj 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/04/054/123
423,84 € Obec Topoľníky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
24. Máj 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/04/054/121
423,84 € Obec Medveďov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
24. Máj 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/04/054/124
423,84 € Obec Boheľov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
24. Máj 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/04/054/129
3 390,72 € Mesto Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
24. Máj 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/04/054/128
423,84 € Základná škola Móra Kóczána s vyučovacím jazykom maďarským - Kóczán Mór Alapiskola, Čiližská Radvaň č. 258 - Csilizradvány 258 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
24. Máj 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/04/054/122
423,84 € Obec Okoč Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda