Centrálny register zmlúv

Železnice Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Marec 2023
KÚPNA ZMLUVA
1019-A.2-SM-46-KZ/2022
137,15 € Peter Spišský Železnice Slovenskej republiky
13. Marec 2023
DODATOK č. 5 k Zmluve č. 862568026-2-2004 zo dňa 5.5.2004
Dodatok č. 5 k Zmluve č. 862568026-2-2004 zo dňa 5.5.2004
638,64 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
13. Marec 2023
Zmluva o spolupráci č. 37/2006/2022
37/2006/2022
0,00 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Železnice Slovenskej republiky
13. Marec 2023
Zmluva o spolupráci č. 34/2006/2022
34/2006/2022
0,00 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Železnice Slovenskej republiky
13. Marec 2023
Dohoda o ukončení Zmluva o nájme bytu 121750022-1-1964-DUZNB
121750022-1-1964-DUZNB
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Dezider Iski a Alžbeta Iskiová
13. Marec 2023
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 864790325-7-2011 - DUNZ
864790325-7-2011 - DUNZ
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Peter Bajcar
13. Marec 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
827118138-1-2022-ZVB
13 600,00 € Železnice Slovenskej republiky METRA, s.r.o.
13. Marec 2023
Dohoda o ukončení Zmluva o nájme bytu 409750888-1-2023-DUZNB
409750888-1-2023-DUZNB
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Anton Rusnák
10. Marec 2023
Dohoda o uznaní dlhu č. 873705180-3-2023-DUD
873705180-3-2023-DUD
1 037,40 € Železnice Slovenskej republiky Ing. Jaroslav Viglaský
10. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 810649079-2-2023-NZP
810649079-2-2023-NZP
223,70 € Železnice Slovenskej republiky RNDr. Peter Malík, CSc.
10. Marec 2023
Kúpna zmluva
681-A.2-SM-46-KZ/2022
27,43 € Zdena Grečková Železnice Slovenskej republiky
10. Marec 2023
Kúpna zmluva
960-A.2-SM-46-KZ/2022
45,11 € Stanislav Ondra Železnice Slovenskej republiky
10. Marec 2023
Kúpna zmluva
968-A.2-SM-46-KZ/2022
12,19 € Anna Pacanovská Železnice Slovenskej republiky
10. Marec 2023
Kúpna zmluva
970-A.2-SM-46-KZ/2022
16,26 € Peter Pálfy Železnice Slovenskej republiky
10. Marec 2023
Kúpna zmluva
974-A.2-SM-46-KZ/2022
30,48 € Pavol Peták Železnice Slovenskej republiky
10. Marec 2023
Kúpna zmluva
990-A.2-SM-46-KZ/2022
24,39 € Tomáš Puškár Železnice Slovenskej republiky
10. Marec 2023
Kúpna zmluva
1000-A.2-SM-46-KZ/2022
81,99 € Mária Rerková Železnice Slovenskej republiky
10. Marec 2023
Kúpna zmluva
1021-A.2-SM-46-KZ/2022
6,80 € Anna Stanková Železnice Slovenskej republiky
10. Marec 2023
Kúpna zmluva
1041-A.2-SM-46-KZ/2022
17,37 € Terézia Surovcová Železnice Slovenskej republiky
10. Marec 2023
Kúpna zmluva
1061-A.2-SM-46-KZ/2022
12,19 € Jozef Škarupa Železnice Slovenskej republiky