Centrálny register zmlúv

Železnice Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Marec 2023
Kúpna zmluva
1098-2017-KZ/2023
259,42 € Oľga Rajdlová Železnice Slovenskej republiky
22. Marec 2023
Kúpna zmluva
1104-2017-KZ/2023
2 397,71 € Ing. Ferdinand Turner Železnice Slovenskej republiky
22. Marec 2023
Rámcová zmluva o poskytnutí služby
10093/2023/5400/075
1 440,00 € Komerční železniční výzkum, spol. s r.o. Železnice Slovenskej republiky
22. Marec 2023
Kúpna zmluva
1088-2017-KZ/2023
259,42 € Ján Jánošík Železnice Slovenskej republiky
21. Marec 2023
NZ s právom stavby č. 827380010-1-2023-NZsPS
827380010-1-2023-NZsPS
561,60 € Železnice Slovenskej republiky Valaliky Industrial Park, s.r.o.
21. Marec 2023
Dohoda o uznaní dlhu č. 858 099 005-1-2022-DUD
858 099 005-1-2022-DUD
5 027,58 € Železnice Slovenskej republiky STAVMAT-R, s.r.o.
21. Marec 2023
rámcová kúpna zmluva
11455/2022/5400/011
7 800,00 € SLOVAKIA TREND EXPORT - IMPORT, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
21. Marec 2023
Kúpna zmluva
995-A.2-SM-46-KZ/2022
8,83 € Ján Rerko Železnice Slovenskej republiky
21. Marec 2023
NZ č. 812315007-4-2023-NZP k.ú. Párnica
NZ č. 812315007-4-2023-NZP
240,00 € Železnice Slovenskej republiky Lenka Datková
21. Marec 2023
rámcová dohoda
10667/2022/5400/011
348 000,00 € Predávajúci č. 1: ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a. s. Železnice Slovenskej republiky
21. Marec 2023
Kúpna zmluva
998-A.2-SM-46-KZ/2022
16,26 € Milan Rerko Železnice Slovenskej republiky
21. Marec 2023
ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY
859371-022/2023/SM-Vi
56 000,00 € Železnice Slovenskej republiky ELBEK, s.r.o.
21. Marec 2023
Kúpna zmluva
999-A.2-SM-46-KZ/2022
92,66 € Anna Rerková Železnice Slovenskej republiky
21. Marec 2023
Kúpna zmluva
1004-A.2-SM-46-KZ/2022
50,29 € Genovéva Salajová Železnice Slovenskej republiky
21. Marec 2023
Kúpna zmluva
1006-A.2-SM-46-KZ/2022
15,24 € Slavomír Sedlák Železnice Slovenskej republiky
21. Marec 2023
Kúpna zmluva
1029-A.2-SM-46-KZ/2022
27,95 € Anton Strela Železnice Slovenskej republiky
21. Marec 2023
Kúpna zmluva
1034-A.2-SM-46-KZ/2022
7,63 € Ružena Stuhláková Železnice Slovenskej republiky
21. Marec 2023
Kúpna zmluva
1037-A.2-SM-46-KZ/2022
21,74 € Helena Sumerlingová Železnice Slovenskej republiky
21. Marec 2023
Kúpna zmluva
1052-A.2-SM-46-KZ/2022
91,45 € Ľubor Šefčík, Ing. Železnice Slovenskej republiky
21. Marec 2023
Kúpna zmluva
1062-A.2-SM-46-KZ/2022
113,79 € Milan Škarupa Železnice Slovenskej republiky