Centrálny register zmlúv

Železnice Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Marec 2023
Kúpna zmluva
324-A.2-SN-46-KZ/2022
2 611,45 € Vladimír Drevko Železnice Slovenskej republiky
21. Marec 2023
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
101014975ZoP
11 311,23 € Východoslovenská distribucná, a.s. Železnice Slovenskej republiky
21. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 849731003-3-2023-NZP
849731003-3-2023-NZP
2 315,40 € Železnice Slovenskej republiky BaN s. r. o.
21. Marec 2023
Zmluva o operatívnom lízingu osobných motorových vozidiel
11381/2023/5400/014
0,00 € ALD Automotive Slovakia s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
21. Marec 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
847828001-3-2023-BZVB
250,00 € Železnice Slovenskej republiky Obec Pohronská Polhora
21. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 850064007-2-2023-NZP
850064007-2-2023-NZP
50,00 € Železnice Slovenskej republiky Roman Mik
20. Marec 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
091300P62114/23
0,00 € Železnice Slovenskej republiky TBA Snackary s.r.o.
20. Marec 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia Žiadateľa do distribučnej sústavy
09130PD00031/23
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Veronika Kováčová
20. Marec 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
091300D01874/23
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Veronika Kováčová
20. Marec 2023
KÚPNA ZMLUVA
833657-023/2023/SM-Au
13 401,50 € Železnice Slovenskej republiky Lukáš Šišiak
20. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí vybraných výkonov na dohľad na zariadenia vlečky č. 3/2023/VV-ZA
3/2023/VV-ZA
403,64 € Železnice Slovenskej republiky ZTS servis, s.r.o.
20. Marec 2023
Dohoda o ochrane dôverných informácií a skutočností tvoriacich obchodné tajomstvo (NDA) č. 01/2023/NDA
01/2023/NDA
0,00 € AUTOCONT, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
20. Marec 2023
Splátkový kalendár - Dohoda o povolení splátok a odklade platenia č. 3/2023/9100
3/2023/9100
348,31 € Miroslav Rovenský Železnice Slovenskej republiky
20. Marec 2023
ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY
854964-015/2023/SM-Vi
10 000,00 € Železnice Slovenskej republiky Juraj Kollárik
20. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 858 099 005-1-2022-NZP
858 099 005-1-2022-NZP
2 324,00 € Železnice Slovenskej republiky STAVMAT-R, s.r.o.
20. Marec 2023
ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY
854964-016/2023/SM-Vi
10 000,00 € Železnice Slovenskej republiky Jozef Šalkovič
20. Marec 2023
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy Ing. Ján Veselovský
859338030-8-2017-DUNZ
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Ing. Ján Veselovský
20. Marec 2023
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 805866155-8/2002-DUNZ
805866155-8/2002-DUNZ
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Marián Hudák
20. Marec 2023
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
873551011-4-2023-ZOBZ
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Západoslovenská distribučná, a.s.
17. Marec 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
091100P8001/23
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.