Centrálny register zmlúv

Železnice Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Marec 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
001-A.1-SŠ-46-ZBVB/2022
0,00 € Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie Železnice Slovenskej republiky
15. Marec 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
017-A.1-PP-46-ZBVB/2022
0,00 € Mesto Poprad Železnice Slovenskej republiky
15. Marec 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
021-A.1-PP-46-ZBVB/2022
0,00 € Mesto Poprad Železnice Slovenskej republiky
15. Marec 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
042-A.1-SS-46-ZBVB/2022
0,00 € Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie Železnice Slovenskej republiky
15. Marec 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
012-A.2-TE-46-ZBVB/2023
0,00 € Katarína Hamráková Železnice Slovenskej republiky
15. Marec 2023
Nájomná zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 873705187-3-2023-NZKN
873705187-3-2023-NZKN
520,00 € Železnice Slovenskej republiky Vidiecka platforma
15. Marec 2023
KÚPNA ZMLUVA
864528-037/2023/SM-Rá
89 880,00 € Železnice Slovenskej republiky LULEMIPA, s. r. o.
15. Marec 2023
KÚPNA ZMLUVA
363-A.2-SN-46-KZ/2022
36 462,14 € Stanislav Melikant, Mgr. Železnice Slovenskej republiky
15. Marec 2023
KÚPNA ZMLUVA
023-A.2-SN-46-DoFV/2022
788,17 € Stanislav Melikant, Mgr. Železnice Slovenskej republiky
15. Marec 2023
Kúpna zmluva
862444001 - 4 - 2022 - KZV
1 090,00 € Obec Švošov Železnice Slovenskej republiky
14. Marec 2023
rámcová dohoda
10608/2022/5400/027
360 000,00 € Poskytovateľ č. 1: Automatizácia dopravných a telekomunikačných systémov, s.r.o. v skratke: ADTS, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
14. Marec 2023
Výpoveď Rámcovej kúpnej zmluvy
9152/2021/5400/009
0,00 € vedúci člen skupiny: TSS GRADE, a.s. Železnice Slovenskej republiky
14. Marec 2023
Rámcová zmluva o dielo
11447/2022/5400/067
213 739,20 € BETAMONT s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
14. Marec 2023
rámcová kúpna zmluva
11441/2022/5400/009
168 000,00 € SLOVNAFT a.s. Železnice Slovenskej republiky
14. Marec 2023
rámcová dohoda
10495/2022/5400/009
324 000,00 € Predávajúci č. 1: ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a. s. Železnice Slovenskej republiky
14. Marec 2023
Kúpna zmluva
001-A.1-GA-46-KZ/2021
477,73 € Obec Gánovce Železnice Slovenskej republiky
14. Marec 2023
Kúpna zmluva
006-A.1-FI-46-KZ/2022
644,37 € Obec Gánovce Železnice Slovenskej republiky
14. Marec 2023
Kúpna zmluva
162-A.2-HR-46-KZ/2022
0,00 € Štefan Labuda, Zuzana Labudová Železnice Slovenskej republiky
14. Marec 2023
Kúpna zmluva
389-A.1-ŠV-46-KZ/2022
1 633,17 € Ing. Jozef Havran Železnice Slovenskej republiky
14. Marec 2023
Kúpna zmluva
077-A.1-ŠV-46-KZ/2022
378,87 € Ing. Jozef Havran Železnice Slovenskej republiky