Centrálny register zmlúv

Železnice Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Marec 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
091100P60005/23
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Jana Velecká
8. Marec 2023
Zmluva č. 3/2023-TA o styku s vlečkou
3/2023-TA
540,87 € Železnice Slovenskej republiky EISEN s.r.o.
8. Marec 2023
Splátkový kalendár - Dohoda o povolení splátok a odklade platenia č. 8/2023/9100
8/2023/9100
505,01 € Margita Biháriová Železnice Slovenskej republiky
8. Marec 2023
Splátkový kalendár - Dohoda o povolení splátok a odklade platenia č. 5/2023/9100
5/2023/9100
296,15 € Mikuláš Csiba Železnice Slovenskej republiky
8. Marec 2023
Dodatok č. 2 k Servisnej zmluve na dodávku systému evidencie dochádzky a prístupového systému pre Železnice Slovenskej republiky č. 20/2001/ŽT
20/2001/ŽT
0,00 € EMM, spol. s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
8. Marec 2023
rámcová kúpna zmluva
11456/2022/5400/006
174 000,00 € EUROVIA SK, a.s. Železnice Slovenskej republiky
8. Marec 2023
rámcová kúpna zmluva
11457/2022/5400/006
192 000,00 € EUROVIA SK, a.s. Železnice Slovenskej republiky
8. Marec 2023
kúpna zmluva
11431/2022/5400/006
3 108,00 € GoBaKo, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
8. Marec 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny typ TNO
910 000T 250 40/23
0,00 € Železnice Slovenskej republiky ARRIVA vlaky s.r.o.
8. Marec 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny typ TNO
910 000T 030 40/23
0,00 € Železnice Slovenskej republiky ARRIVA vlaky s.r.o.
8. Marec 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
17-I-608-VB-R/2022
111,01 € Liptáková Ľudmila, PaeDr. Železnice Slovenskej republiky
8. Marec 2023
Zmluva na dodávku potravín
Zmluva na dodávku potravín
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Mestečko Železnice Slovenskej republiky
8. Marec 2023
Dodatok k ZMLUVE na čistiace a upratovacie práce
Dodatok č. 4 k ZMLUVE na čistiace a upratovacie práce
0,00 € LU-MIK Slovakia s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
8. Marec 2023
kúpna zmluva
10603/2022/5400/009
35 820,00 € Občianske združenie Veterán klub železníc Poprad Rušňové depo Železnice Slovenskej republiky
8. Marec 2023
Dodatok k ZMLUVE O DIELO
Dodatok č. 5 k ZMLUVE O DIELO č. 1/2003-ŽSR-SRD
0,00 € LU-MIK Slovakia s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
8. Marec 2023
Dodatok k ZMLUVE O DIELO
Dodatok č. 7 k ZMLUVE O DIELO
0,00 € LU-MIK Slovakia s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
8. Marec 2023
zmluva o dielo
11174/2022/5400/067
652 440,00 € BETAMONT s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
8. Marec 2023
zmluva o dielo
11175/2022/5400/072
772 620,00 € BETAMONT s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
8. Marec 2023
Kúpna zmluva
1030-A.2-SM-46-KZ/2022
27,95 € Marcel Strela Železnice Slovenskej republiky
8. Marec 2023
Kúpna zmluva
1031-A.2-SM-46-KZ/2022
27,95 € Anna Filipová Železnice Slovenskej republiky