Centrálny register zmlúv

Železnice Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2024
Dohoda o prevode práv a povinností stavebníka
30589/2023/O220-1
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Železnice Slovenskej republiky
21. Február 2024
Kúpna zmluva
274-A.2-HR-46-KZ/2023
5,35 € Jaroslava Filasová Železnice Slovenskej republiky
21. Február 2024
Kúpna zmluva
276-A.2-HR-46-KZ/2023
42,18 € Ing. Peter Filip Železnice Slovenskej republiky
21. Február 2024
Kúpna zmluva
277-A.2-HR-46-KZ/2023
49,62 € Ing. Soňa Filipová Železnice Slovenskej republiky
21. Február 2024
Kúpna zmluva
279-A.2-HR-46-KZ/2023
5,35 € Katarína Fridmanská Železnice Slovenskej republiky
21. Február 2024
Kúpna zmluva
280-A.2-HR-46-KZ/2023
10,70 € Ing. Ivana Fulierová Železnice Slovenskej republiky
21. Február 2024
Kúpna zmluva
284-A.2-HR-46-KZ/2023
123,03 € Božena Garamsegyová Železnice Slovenskej republiky
21. Február 2024
Kúpna zmluva
285-A.2-HR-46-KZ/2023
11,89 € Viera Globinovská Železnice Slovenskej republiky
21. Február 2024
NZ č. 830283031-4-2024-NZNP, k. ú. Kysucké Nové Mesto
NZ č. 830283031-4-2024-NZNP
863,10 € Železnice Slovenskej republiky Slovenská autobusová doprava, a. s.
21. Február 2024
Kúpna zmluva
286-A.2-HR-46-KZ/2023
44,57 € Ladislav Globinovský Železnice Slovenskej republiky
21. Február 2024
Kúpna zmluva
287-A.2-HR-46-KZ/2023
8,91 € Marcel Globinovský Železnice Slovenskej republiky
21. Február 2024
Kúpna zmluva
288-A.2-HR-46-KZ/2023
7,13 € Anna Gombarčeková Železnice Slovenskej republiky
21. Február 2024
Kúpna zmluva
294-A.2-HR-46-KZ/2023
61,80 € Alica Gurgoľová Železnice Slovenskej republiky
21. Február 2024
Kúpna zmluva
295-A.2-HR-46-KZ/2023
9,81 € Beáta Habasová Železnice Slovenskej republiky
21. Február 2024
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
870650032-4-2024-ZOBZ
3 000,00 € Železnice Slovenskej republiky Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o.
21. Február 2024
NZ č. 864374021-4-2024-NZNP, k.ú. Trenčianska Teplá
NZ č. 864374021-4-2024-NZNP
679,32 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
21. Február 2024
Dodatok č.2 k zmluve č.160614-1S o vývoze triedeného odpadu
160614-1S dodatok č.2
0,00 € Nitrianske komunálne služby Železnice Slovenskej republiky
21. Február 2024
Kúpna zmluva
296-A.2-HR-46-KZ/2023
36,37 € Peter Hadidom Železnice Slovenskej republiky
21. Február 2024
Kúpna zmluva
300-A.2-HR-46-KZ/2023
26,08 € Jana Hanulová Železnice Slovenskej republiky
21. Február 2024
Kúpna zmluva
301-A.2-HR-46-KZ/2023
49,92 € Milan Hanzély Železnice Slovenskej republiky