Centrálny register zmlúv

Železnice Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Marec 2023
Splátkový kalendár - Dohoda o povolení splátok a odklade platenia č. 7/2023/9100
7/2023/9100
376,32 € Katarína Ivanová Železnice Slovenskej republiky
23. Marec 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia Žiadateľa do distribučnej sústavy
09120PP60072/23
0,00 € Železnice Slovenskej republiky STAMIJO, s.r.o.
22. Marec 2023
Zmluva č. 96/Zo/OSM Košice/2023 o dodávke vody z vodovodnej siete ŽSR a odvádzaní odpadových vôd kanalizačnou sieťou ŽSR
96/Zo/OSM Košice/2023
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Jana Velecká
22. Marec 2023
KÚPNA ZMLUVA
870650-3/2023/SM-Kb
796,88 € Železnice Slovenskej republiky Pavol Škumát
22. Marec 2023
KÚPNA ZMLUVA
870650-4/2023/SM-Kb
796,88 € Železnice Slovenskej republiky MUDr. Juraj Chudej
22. Marec 2023
KÚPNA ZMLUVA
870650-5/2023/SM-Kb
796,88 € Železnice Slovenskej republiky Peter Jurečka
22. Marec 2023
KÚPNA ZMLUVA
870650-6/2023/SM-Kb
796,88 € Železnice Slovenskej republiky Mgr. Tatiana Konečná
22. Marec 2023
NZ č. 859371025-4-2023-NZP k.ú. Sučany
NZ č. 859371025-4-2023-NZP
51,48 € Železnice Slovenskej republiky Mariana Minárová
22. Marec 2023
Objednávka č. 1227190/SL
1227190/SL
29 000,00 € Železnice Slovenskej republiky Železnicná spolocnost Cargo Slovakia, a.s.
22. Marec 2023
KÚPNA ZMLUVA
870650-7/2023/SM-Kb
796,88 € Železnice Slovenskej republiky Ing. Martin Maretta
22. Marec 2023
Dohoda o uznaní dlhu č. 849731004-3-2023-DUD
849731004-3-2023-DUD
4 296,74 € Železnice Slovenskej republiky BaN s. r. o.
22. Marec 2023
KÚPNA ZMLUVA
870650-8/2023/SM-Kb
796,88 € Železnice Slovenskej republiky JUDr. Daniel Kolcun
22. Marec 2023
KÚPNA ZMLUVA
870650-9/2023/SM-Kb
1 593,72 € Železnice Slovenskej republiky Miroslav Sýkora
22. Marec 2023
Nájomná zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 854140003-4-2023-NZKN
854140003-4-2023-NZKN
50,00 € Železnice Slovenskej republiky Samuel Dostál
22. Marec 2023
Kúpna zmluva
1071-2017-KZ/2023
13 663,98 € Matej Belzár Železnice Slovenskej republiky
22. Marec 2023
Kúpna zmluva
1090-2017-KZ/2023
2 334,82 € Karol Kostka Železnice Slovenskej republiky
22. Marec 2023
Kúpna zmluva
1091-2017-KZ/2023
13 663,98 € Jozefa Kovačičová Železnice Slovenskej republiky
22. Marec 2023
Kúpna zmluva
1097-2017-KZ/2023
681,32 € Viliam Pokorný Železnice Slovenskej republiky
22. Marec 2023
Nájomná zmluva
839914019-2-2023-NZNP
693,00 € Železnice Slovenskej republiky METON SLOVAKIA, akciová spoločnosť
22. Marec 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia Žiadateľa do distribučnej sústavy
09130PD00029/23
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Halyna Mamchur