Centrálny register zmlúv

Železnice Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí služby
10322/2022/5400/023
3 600,00 € Technická údržba budov s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí služby
10323/2022/5400/023
8 400,00 € Davetec s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
24. Marec 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny typ TNO
910 000T 250 60/23
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Komplex Rail Kft. - organizačná zložka
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí služby
10319/2022/5400/023
24 000,00 € Davetec s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
24. Marec 2023
rámcová kúpna zmluva
11386/2022/5400/006
60 000,00 € HAGARD: HAL, spol. s r.o. Železnice Slovenskej republiky
24. Marec 2023
zmluva o dielo
11290/2022/5400/032
90 670,56 € VB SP s.r.o., r.s.p. Železnice Slovenskej republiky
24. Marec 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny typ TNO
910 000T 250 61/23
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Komplex Rail NZ s.r.o.
24. Marec 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny typ TNO
910 000T 030 61/23
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Komplex Rail NZ s.r.o.
24. Marec 2023
Kúpna zmluva
1067-A.2-SM-46-KZ/2023
48,76 € Jozef Šopata Železnice Slovenskej republiky
24. Marec 2023
Kúpna zmluva
1088-A.2-SM-46-KZ/2023
23,50 € Vladimír Šuba Železnice Slovenskej republiky
23. Marec 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia Žiadateľa do distribučnej sústavy
09120PP60073/23
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Elektrizace železníc Praha a.s., o.z. Žilina
23. Marec 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
091200P60896/23
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Elektrizace železníc Praha a.s., o.z. Žilina
23. Marec 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
827380011-1-2023-ZoBZVB
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Valaliky Industrial Park, s.r.o.
23. Marec 2023
Nájomná zmluva
833673024-3-2022-NZNP
791,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
23. Marec 2023
Nájomná zmluva o krátkodobom nájme pozemkov č. 809594055-1-2023 -NZKN
809594055-1-2023 -NZKN
6 000,00 € Železnice Slovenskej republiky GOODGRAIN, s.r.o.
23. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu 105840993-1-2023-ZNB
105840993-1-2023-ZNB
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Peter Tóth
23. Marec 2023
Kúpna zmluva
440-2017-KZ/2023
388,31 € Milan Jakubec Železnice Slovenskej republiky
23. Marec 2023
Nájomná zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 873705189-3-2023-NZKN
873705189-3-2023-NZKN
228,00 € Železnice Slovenskej republiky Podpolianske osvetové stredisko
23. Marec 2023
Splátkový kalendár - Dohoda o povolení splátok a odklade platenia č. 1/2023/2800
1/2023/2800
1 522,05 € Monika Skupilová Železnice Slovenskej republiky
23. Marec 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
091200P60895/23
0,00 € Železnice Slovenskej republiky STAMIJO, s.r.o.