Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Železnice Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. November 2022
NZ č. 840777006-4-2022-NZNP, k.ú. Nižná
840777006-4-2022-NZNP
162,20 € Železnice Slovenskej republiky Eva Vojteková AUTOŠKOLA EGAMA
7. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 830283027-4-2023 -NZP
830283027-4-2023 -NZP
802,50 € Železnice Slovenskej republiky Oľga Školníková
24. Marec 2023
Zmluva o prevádzkovom overovaní exteriérového svietidla Power Light č. 01/23-EE-O 460
01/23-EE-O 460
0,00 € Železnice Slovenskej republiky BEGHELLI – ELPLAST, a.s.
27. Marec 2023
Zmluva o dielo
2022/VIT/1432
39 386 059,89 € Združenie „Společnost KONTRON + AŽD + EŽ“, vedúci člen: Kontron Transportation s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
27. Marec 2023
KÚPNA ZMLUVA
841251-038/2023/SM-Kb
123 600,00 € Železnice Slovenskej republiky DREVOVÝROBA, s.r.o.
27. Marec 2023
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 13200-005/94
13200-005/94
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Odborové združenie železničiarov ZO pri Traťovom obvode
27. Marec 2023
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 874604375-4-2005 - DUNZ
874604375-4-2005 - DUNZ
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Ján Holienka
27. Marec 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
833231003-2-2023
525,00 € Železnice Slovenskej republiky KVANT spol. s r.o.
27. Marec 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia Žiadateľa do distribučnej sústavy
09130PD00032/23
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Marcel Kadlečík
27. Marec 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
091300D01875/23
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Marcel Kadlečík
27. Marec 2023
KÚPNA ZMLUVA
801062-035/2023/SM-Kb
2 940,00 € Železnice Slovenskej republiky MUDr. Ľubomír Minařík a Petronela Minaříková
27. Marec 2023
Dohoda o jednorazovej finančnej náhrade za zriadenie zákonného vecného bremena a obmedzenia vlastníckych práv
866 253-0063-RP 1-2022-DoN
1 603,08 € Železnice Slovenskej republiky eustream, a.s.
27. Marec 2023
Nájomná zmluva o krátkodobom nájme č. 806749001-2-2023-NZKN
806749001-2-2023-NZKN
490,00 € Železnice Slovenskej republiky Spolupracovali, s.r.o.
27. Marec 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
832138003-4-2023-ZVB
1 740,00 € Železnice Slovenskej republiky ENSTRA a. s.
27. Marec 2023
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 809624011-4-2022-DUNZ
809624011-4-2022-DUNZ
0,00 € Železnice Slovenskej republiky VAFRA s.r.o.
27. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 827 118 263-1-2023 -NZP
827 118 263-1-2023 -NZP
72,00 € Železnice Slovenskej republiky Stanislav Horváth, Terézia Horváthová, r. Ambrózová
27. Marec 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
833673027-3-2023-BZVB
0,00 € Železnice Slovenskej republiky SR - Slovenská správa ciest
24. Marec 2023
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 864790068-2-2023-NZP zo dňa 10.02.2023
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 864790068-2-2023-NZP zo dňa 10.02.2023
810,00 € Železnice Slovenskej republiky Andrej Patúc
24. Marec 2023
Zmluva č. 8/2023-TA o styku s vlečkou
8/2023-TA
449,84 € Železnice Slovenskej republiky W.O.L.F. s.r.o.
24. Marec 2023
Kúpna zmluva
920-A.2-SM-46-KZ/2022
80,47 € Mária Nagranová Železnice Slovenskej republiky