Centrálny register zmlúv

Železnice Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Marec 2023
NZ č. 812315007-4-2023-NZP k.ú. Párnica
NZ č. 812315007-4-2023-NZP
240,00 € Železnice Slovenskej republiky Lenka Datková
21. Marec 2023
rámcová dohoda
10667/2022/5400/011
348 000,00 € Predávajúci č. 1: ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a. s. Železnice Slovenskej republiky
21. Marec 2023
Kúpna zmluva
998-A.2-SM-46-KZ/2022
16,26 € Milan Rerko Železnice Slovenskej republiky
21. Marec 2023
ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY
859371-022/2023/SM-Vi
56 000,00 € Železnice Slovenskej republiky ELBEK, s.r.o.
21. Marec 2023
Kúpna zmluva
999-A.2-SM-46-KZ/2022
92,66 € Anna Rerková Železnice Slovenskej republiky
21. Marec 2023
Kúpna zmluva
1004-A.2-SM-46-KZ/2022
50,29 € Genovéva Salajová Železnice Slovenskej republiky
21. Marec 2023
Kúpna zmluva
1006-A.2-SM-46-KZ/2022
15,24 € Slavomír Sedlák Železnice Slovenskej republiky
21. Marec 2023
Kúpna zmluva
1029-A.2-SM-46-KZ/2022
27,95 € Anton Strela Železnice Slovenskej republiky
21. Marec 2023
Kúpna zmluva
1034-A.2-SM-46-KZ/2022
7,63 € Ružena Stuhláková Železnice Slovenskej republiky
21. Marec 2023
Kúpna zmluva
1037-A.2-SM-46-KZ/2022
21,74 € Helena Sumerlingová Železnice Slovenskej republiky
21. Marec 2023
Kúpna zmluva
1052-A.2-SM-46-KZ/2022
91,45 € Ľubor Šefčík, Ing. Železnice Slovenskej republiky
21. Marec 2023
Kúpna zmluva
1062-A.2-SM-46-KZ/2022
113,79 € Milan Škarupa Železnice Slovenskej republiky
21. Marec 2023
Kúpna zmluva
324-A.2-SN-46-KZ/2022
2 611,45 € Vladimír Drevko Železnice Slovenskej republiky
21. Marec 2023
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
101014975ZoP
11 311,23 € Východoslovenská distribucná, a.s. Železnice Slovenskej republiky
21. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 849731003-3-2023-NZP
849731003-3-2023-NZP
2 315,40 € Železnice Slovenskej republiky BaN s. r. o.
21. Marec 2023
Zmluva o operatívnom lízingu osobných motorových vozidiel
11381/2023/5400/014
0,00 € ALD Automotive Slovakia s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
21. Marec 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
847828001-3-2023-BZVB
250,00 € Železnice Slovenskej republiky Obec Pohronská Polhora
21. Marec 2023
Nájomná zmluva č. 850064007-2-2023-NZP
850064007-2-2023-NZP
50,00 € Železnice Slovenskej republiky Roman Mik
20. Marec 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
091300P62114/23
0,00 € Železnice Slovenskej republiky TBA Snackary s.r.o.
20. Marec 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia Žiadateľa do distribučnej sústavy
09130PD00031/23
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Veronika Kováčová