Centrálny register zmlúv

Železnice Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Júl 2016
ZMLUVA O DIELO
Z1/2016/023/15
Doplnená
389 119 885,26 € „Združenie Nimnica“ - Vedúci člen združenia: Doprastav, a.s. Železnice Slovenskej republiky
3. Október 2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Z311011B658
Doplnená
349 583 068,49 € Ministerstvo dopravy a výstavby SR Železnice Slovenskej republiky
12. November 2020
ZMLUVA O DIELO
2020/OA/01/001
Doplnená
328 415 299,69 € Združenie pod Dubňom - STRABAG s.r.o. – vedúci člen združenia Železnice Slovenskej republiky
9. September 2020
ZMLUVA O DIELO
01/2017
Doplnená
274 985 419,17 € JV ICM – VAHOSTAV-SK zložená z členov ICM S.p.A., VÁHOSTAV - SK, a.s. Železnice Slovenskej republiky
26. November 2013
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 2009/FC/01/006
274 011 785,18 € STRABAG s. r. o. Železnice Slovenskej republiky
2. Január 2014
Zmluva o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry na roky 2014 - 2016
Zmluva o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry na roky 2014 - 2016
272 500 000,00 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
24. Január 2017
Zmluva o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry na roky 2017-2021
Zmluva o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry na roky 2017-2021
Doplnená
272 500 000,00 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
15. August 2013
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
1008/B322/2013
251 094 159,11 € Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Železnice Slovenskej republiky
6. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
10890/2022/5400/033
248 000 000,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Železnice Slovenskej republiky
10. Október 2012
Zmluva o dielo 201038/PO
201038/PO
244 969 911,33 € Združenie pod BREZINOU, zastúp. TSS GRADE a.s. Bratislava Železnice Slovenskej republiky
8. Apríl 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Z311011BCP3
223 707 135,57 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Železnice Slovenskej republiky
13. December 2016
Grant Agreement Under The Connecting Europe Facility (CEF) - Transfer sector
INEA/CEF/TRAN/M2015/1131671
Doplnená
37 569 270,00 € INNOVATION AND NETWORKS EXECUTIVE AGENCY (INEA), Department C - Connecting Europe Facility (CEF) Železnice Slovenskej republiky
9. November 2022
GRANT AGREEMENT
101079577
172 943 752,30 € European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA) Železnice Slovenskej republiky
26. September 2012
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÉHO ÚVERU
06380/2012/O310-7
139 790 900,00 € Tatra banka, akciová spoločnosť Železnice Slovenskej republiky
23. December 2013
Zmluva o dielo
ZOD/13038/001
Doplnená
127 790 851,10 € TSS GRADE, a. s. Železnice Slovenskej republiky
18. Apríl 2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
438/B300/2013
Doplnená
105 447 256,63 € Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Železnice Slovenskej republiky
11. Jún 2020
ZMLUVA O DIELO
ZOD/17053/001
Doplnená
103 926 219,23 € „Združenie Tatry 2017“, Vedúci člen:TSS GRADE, a.s. Železnice Slovenskej republiky
3. Máj 2013
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
466/B500/2013
Doplnená
22 557 782,68 € Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Železnice Slovenskej republiky
2. December 2014
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
966/A822/2014
Doplnená
96 999 386,12 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy, Železnice Slovenskej republiky
9. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
1426/C300/2022
Doplnená
95 327 729,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky Železnice Slovenskej republiky