Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Máj 2024
Dohoda o podmienkach vývozu a skládkovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu
2024
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Technické služby mesta Zlaté Moravce
23. Apríl 2024
Kúpna zmluva
027/01-006/2024
3 055,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Ondrej Pápezsik
22. Apríl 2024
Kúpna zmluva
028/01-007/2024
3 055,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava M.I.K.U. PART s.r.o.
5. Apríl 2024
Rámcová zmluva o zabezpečení zdravotníckej pomoci na hromadných podujatiach
034/10-001/2024
14 558,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Závodisko, š.p.
5. Apríl 2024
59/EU/2024
59/EU/2024
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Závodisko, š. p.
22. Marec 2024
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61DRZP000213 Dodatok č. 39
0,00 € ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA BRATISLAVA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
14. Marec 2024
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
009/05-000/2024
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
13. Marec 2024
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
SKR-COKP2-2024/001293
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
7. Marec 2024
Zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe - školiacej aktivity
13/O/24
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
21. Február 2024
Zmluva o výpožičke prístrojového vybavenia č. ZZS BA: 008/06-001/2004
36-2024
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
20. Február 2024
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61DRZP000213 Dodatok č. 38
0,00 € ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA BRATISLAVA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
15. Február 2024
Zmluva o záložnom práve k hnuteľným veciam
18/2024
5 818 896,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
14. Február 2024
Zmluva o záložnom práve k hnuteľným veciam
66/2024
5 818 896,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Ministerstvo zdravotníctva SR
12. Február 2024
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu
12/2024
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička
12. Február 2024
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu
02/2024
0,00 € Slovenská republika Záchranná zdravotná služba Bratislava Slovenská republika Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička, Ružomberok
12. Február 2024
Dohoda o používaní vstupno-výstupných zariadení a/alebo identifikačných kariet pri vjazde a výjazde z areálu FNsP Žilina č. 017/5/2024/008
5/017/29/2024
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
7. Február 2024
Zmluva o výpožičke
14/2024
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Obec Hviezdoslavov
11. Január 2024
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61DRZP000213 Dodatok č. 37
0,00 € ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA BRATISLAVA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
15. November 2023
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61DRZP000213 Dodatok č. 36
0,00 € ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA BRATISLAVA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
21. September 2023
Zmluva o praktickej výučbe
36/2023-SZS/5
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava, Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, Bratislava