Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. December 2022
dodatok č. 1 k zmluve 173/2021/EO o nájme nebytových priestorov
dodatok č. 1 k zmluve 173/2021/EO o nájme nebytových priestorov
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
13. September 2022
Zmluva o spolupráci a praktickej výučbe
98/2022
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
7. September 2022
Zmluva o spolupráci a praktickej výučbe
ZML-2022/1-855:191006
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
13. Júl 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 11/2022/ÚKSÚP
11/2022/ÚKSÚP
0,00 € ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA BRATISLAVA Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
6. Júl 2022
Zmluvu o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu
06/2022
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička, Ružomberok
4. Máj 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2022/8
2022/8
622,56 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Oravská poliklinika Námestovo
3. Máj 2022
Zmluva o spolupráci
365/2022
1 500,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
22. Marec 2022
Zmluva o výpožičke
33/2022
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Záchranná služba Košice
10. Február 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z-302021BMF4-89/2022
10 869 481,20 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Ministerstvo zdravotníctva SR
1. Február 2022
ZMLUVA O PREVODE SPRÁVY HNUTEĽNÉHO MAJETKU uzatvorená podľa 9 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon“).
766/2022
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava CPLDZ Bratislava
1. Február 2022
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61DRZP000213 Dodatok č. 33
0,00 € ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA BRATISLAVA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
13. Január 2022
Dodatok č. 33 k Zmluve č. 61DRZP000213
Dodatok č. 33
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Všeobecná zdravotná poisťovňa
10. November 2021
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní a postupe pri realizácii plnenia predmetu zákazky
67/2021
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Záchranná služba Košice
7. September 2021
Zmluva o praktickej výučbe
94/2021
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Stredná zdravotnícka škola
9. August 2021
Zmluva o výpožičke
86/2021
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava NsP Sv. Jakuba, n. o. Bardejov
22. Jún 2021
Kúpna zmluva
73/2021
1 900,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Bc. Vladislav Žitník
22. Jún 2021
Kúpna zmluva
72/2021
2 300,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Bc. Michaela Lomjanská
25. Marec 2021
Dohoda o ukončení Zmluvy o zabezpečení zdravotnej služby, č. 34/EU/2021
34/EU/2021
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava, štítna príspevková organizácia Závodisko, š. p.
25. Marec 2021
Darovacia zmluva
31/2021
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Mesto Zvolen