Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Február 2022
ZMLUVA O PREVODE SPRÁVY HNUTEĽNÉHO MAJETKU uzatvorená podľa 9 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon“).
766/2022
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava CPLDZ Bratislava
1. Február 2022
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61DRZP000213 Dodatok č. 33
0,00 € ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA BRATISLAVA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
13. Január 2022
Dodatok č. 33 k Zmluve č. 61DRZP000213
Dodatok č. 33
Doplnená
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Všeobecná zdravotná poisťovňa
10. November 2021
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní a postupe pri realizácii plnenia predmetu zákazky
67/2021
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Záchranná služba Košice
7. September 2021
Zmluva o praktickej výučbe
94/2021
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Stredná zdravotnícka škola
9. August 2021
Zmluva o výpožičke
86/2021
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava NsP Sv. Jakuba, n. o. Bardejov
22. Jún 2021
Kúpna zmluva
73/2021
1 900,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Bc. Vladislav Žitník
22. Jún 2021
Kúpna zmluva
72/2021
2 300,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Bc. Michaela Lomjanská
25. Marec 2021
Dohoda o ukončení Zmluvy o zabezpečení zdravotnej služby, č. 34/EU/2021
34/EU/2021
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava, štítna príspevková organizácia Závodisko, š. p.
25. Marec 2021
Darovacia zmluva
31/2021
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Mesto Zvolen
23. Marec 2021
Dohoda o ukončení Zmluvy o zabezpečení zdravotnej služby
17/2006
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Závodisko, š.p. Bratislava
15. Marec 2021
Darovacia zmluva
24/2021
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Slovenský Červený kríž, územný spolok Svidník
12. Marec 2021
Darovacia zmluva
22/2021
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Obec Hliník nad Hronom
12. Marec 2021
Darovacia zmluva
23/2021
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Obec Korytárky
12. Marec 2021
Darovacia zmluva
21/2021
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Obec Dolný Harmanec
4. Marec 2021
Darovacia zmluva
20/2021
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Obec Vinodol
1. Marec 2021
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61DRZP000213 Dodatok č. 32
0,00 € ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA BRATISLAVA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
15. Február 2021
Zmluva o výpožičke
7/2021
Doplnená
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu
12. Január 2021
Zmluva o výpožičke
1/2021
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Slovenský Červený kríž, územný spolok Svidník
22. December 2020
Dodatok č. 32 k Zmluve č. 61DRZP000213
Dodatok č. 32 - 27/2011
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.