Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. September 2023
Zmluva o praktickej výučbe
36/2023-SZS/5
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava, Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, Bratislava
20. September 2023
Zmluva o praktickej výučbe
110/2023
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Stredná zdravotnícka škola
31. August 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07/piú/2023/N
07/PIÚ/2023/N
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Oravská poliklinika Námestovo
25. Júl 2023
Zmluva o financovaní výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2023
371/2023
Doplnená
15 786,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Ministerstvo zdravotníctva SR
17. Jún 2023
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61DRZP000213 Dodatok č. 35
0,00 € ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA BRATISLAVA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
4. Apríl 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priesto
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava, Antolská 11, Bratislava Obec Výčapy - Opatovce, Výčapská 467/14, 951 44 Výčapy - Opatovce
29. Marec 2023
Dodatok č. 3 ku zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2018/9
2018/9
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Oravská poliklinika Námestovo
29. Marec 2023
Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2022/8
2022/8
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Oravská poliklinika Námestovo
29. Marec 2023
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61DRZP000213 Dodatok č. 34
0,00 € ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA BRATISLAVA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
2. Február 2023
Zmluva o spolupráci a praktickej výučbe
4/2023
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Katolícka univerzita v Ružomberku
20. December 2022
Zmluva o výpožičke
386-2022
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
2. December 2022
dodatok č. 1 k zmluve 173/2021/EO o nájme nebytových priestorov
dodatok č. 1 k zmluve 173/2021/EO o nájme nebytových priestorov
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
13. September 2022
Zmluva o spolupráci a praktickej výučbe
98/2022
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
7. September 2022
Zmluva o spolupráci a praktickej výučbe
ZML-2022/1-855:191006
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
13. Júl 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 11/2022/ÚKSÚP
11/2022/ÚKSÚP
0,00 € ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA BRATISLAVA Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
6. Júl 2022
Zmluvu o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu
06/2022
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička, Ružomberok
4. Máj 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2022/8
2022/8
622,56 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Oravská poliklinika Námestovo
3. Máj 2022
Zmluva o spolupráci
365/2022
1 500,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
22. Marec 2022
Zmluva o výpožičke
33/2022
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Záchranná služba Košice