Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Október 2020
Zmluva o určení výučbového zdravotníckeho zariadenia
122/2020
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Stredná zdravotnícka škola
13. Október 2020
Zmluva o praktickej výučbe
ZML 548/2020 RE
6 000,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Katolícka univerzita v Ružomberku
8. Október 2020
Zmluva o praktickej výučbe
159-2020
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
7. Október 2020
Zmluva o praktickej výučbe
115/2020
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Katolícka univerzita v Ružomberku
23. September 2020
Zmluva o praktickej výučbe
113/2020
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Prešovská univerzita v Prešove
8. September 2020
Zmluva o praktickej výúčbe
112/2020
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
26. August 2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61DRZP000213 Dodatok č. 31
0,00 € ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA BRATISLAVA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
25. August 2020
Zmluva o praktickej výučbe
ZML-2020/1-531:191006
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
29. Júl 2020
Dohoda o splátkach
103/2020
610 069,40 € Záchranná zdravotná služba Bratislava LeasePlan Slovakia, s.r.o.
10. Júl 2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61DRZP000213 Dodatok č. 30
0,00 € ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA BRATISLAVA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
7. Júl 2020
Zmluva o výpožičke
97/2020
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Hornooravská nemocnica s poliklinikou
23. Jún 2020
Dodatok č. 31 k Zmluve č. 61DRZP000213
Dodatok č. 31 - 27/2011
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
19. Jún 2020
Dodatok č. 17 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 71DRZP000212
Dodatok č. 17 - 11/2012
Doplnená
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.
28. Máj 2020
Dodatok č. 30 k Zmluve č. 61DRZP000213
Dodatok č. 30 - 21/2011
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
27. Máj 2020
Dodatok č. 16 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 71DRZP000212
Dodatok č. 16 - 11/2012
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.
30. Apríl 2020
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
137/2020
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Ministerstvo zdravotníctva SR
27. Apríl 2020
Dodatok č. 15 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 71DRZP000212
Dodatok č. 15 - 11/2012
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.
27. Apríl 2020
Dohoda o náhrade škody a o spôsobe jej úhrady
59/2020
3 840,40 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Adam Potočný
3. Apríl 2020
Zmluva o výpožičke
41/2020
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Fakultná nemocnica Nitra
1. Apríl 2020
Zmluva o výpožičke
63/2020/Z
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Fakultná nemocnica Nitra