Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Február 2019
Dodatok č. 25 k Zmluve č. 61DRZP000213
Dodatok č. 25
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
31. Január 2019
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61DRZP000213 Dodatok č. 24
0,00 € ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA BRATISLAVA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
19. December 2018
Dodatok č. 24 k Zmluve č. 61DRZP000213
Dodatok č. 24
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
24. August 2018
Zmluva o praktickej výučbe
42/2018
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
20. August 2018
Zmluva o praktickej výučbe
ZML-2018/1-668:191006
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
24. Júl 2018
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61DRZP000213 Dodatok č. 23
0,00 € ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA BRATISLAVA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
2. Júl 2018
Dohoda o refundácii nákladov za energie odoberané v súvislosti s užívaním nebytových priestorov
31/2018
Doplnená
22,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava NEOPROT, s.r.o
15. Marec 2018
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61DRZP000213 Dodatok č. 22
0,00 € ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA BRATISLAVA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
19. Január 2018
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61DRZP000213 Dodatok č. 21
0,00 € ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA BRATISLAVA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
2. Október 2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
203/2017/ÚKSÚP
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Ústredný kontrolny a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
6. Jún 2017
Kúpna zmluva
35/2017
585,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Martin Šugár
6. Jún 2017
Kúpna zmluva
34/2017
1 178,40 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Adam Antl
23. Marec 2017
Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení zdravotníckej služby zo dňa 4. 4. 2006
76/UDS/2017
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Závodisko, š. p.
24. Február 2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov
20/2017/NPPC-TSÚP
0,00 € SR – Záchranná zdravotná služba Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
3. Január 2017
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61DRZP000213 Dodatok č. 20
0,00 € ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA BRATISLAVA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
25. Október 2016
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61DRZP000213 Dodatok č. 19
0,00 € ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA BRATISLAVA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
28. Júl 2016
Zmluva o praktickej výučbe
ZML-2016/1-651:191006
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
12. Júl 2016
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61DRZP000213 Dodatok č. 18
0,00 € ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA BRATISLAVA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
7. Jún 2016
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
133/2016
16 513,61 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
2. Jún 2016
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
6/2016
16 513,61 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava