Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Jún 2016
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
6/2016
16 513,61 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
22. Február 2016
Dodatok č. 3 k Rámcovej dohode o refundácii nákladov za energie odoberané v súvislosti s užívaním a správou nebytových priestorov uzatvorenej dňa 20.12.2007
D17/UNB/2016
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Univerzitná nemocnica Bratislava
25. Január 2016
Zmluva o spolupráci
ZPS-04-2016
Doplnená
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
18. Január 2016
Zmluva o spolupráci uzavretá podľa ustanovenia § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
7/UNB/2016
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Univerzitná nemocnica Bratislava
31. December 2015
Zmluva o spolupráci
POZ 440/2015
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
28. December 2015
Zmluva o spolupráci
346/2015
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
10. November 2015
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61DRZP000213 Dodatok č. 15
0,00 € ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA BRATISLAVA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
31. August 2015
Zmluva o spolupráci
210/2015
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
25. Júl 2015
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61DRZP000213 Dodatok č. 17
0,00 € ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA BRATISLAVA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10. Júl 2015
Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci
107/2015
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
30. Marec 2015
Zmluva o výpožičke
33/2015
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Ministerstvo zdravotníctva SR
17. Február 2015
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
20/2015/Z
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Fakultná nemocnica Nitra
14. Január 2015
Zmluva o spolupráci
ZPS-01-2015
Doplnená
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
16. December 2014
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61DRZP000213 Dodatok č. 16
0,00 € ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA BRATISLAVA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
14. Október 2014
Zmluva o praktickej výučbe
ZML-2014-1/2678-2678:191006
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
23. September 2014
Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci
č.1/H/2014
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
15. August 2014
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61DRZP000213 Dodatok č. 14
0,00 € ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA BRATISLAVA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
14. August 2014
Zmluva o preprave
98/2014
Doplnená
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
1. August 2014
Zmluva o spolupráci
1
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
31. Júl 2014
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzatvorenej podľa 51 Občianskeho zákonníka a podľa zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravo
307/UNB/2014
2 900,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Univerzitná nemocnica Bratislava