Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Júl 2014
Zmluva o nájme nebytových priestorov
398/2014/NPPC
0,00 € SR – Záchranná zdravotná služba Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
17. Máj 2014
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61DRZP000213 Dodatok č. 13
0,00 € ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA BRATISLAVA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
16. Máj 2014
Dohoda
120/2014
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana, Prešov
16. Máj 2014
Dohoda
119/2014
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana, Prešov
16. Máj 2014
Dohoda
118/2014
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana, Prešov
5. Máj 2014
Dohoda o ukončení časti Nájomnej zmluvy
110/14
0,00 € Slovenská republika - Záchranná zdravotná služba Bratislava Slovenská republika - Fakultná nemocnica Trenčín
2. Máj 2014
Dohoda o ukončení časti Nájomnej zmluvy
107/14
0,00 € Slovenská republika - Záchranná zdravotná služba Bratislava Slovenská republika - Fakultná nemocnica Trenčín
20. Apríl 2014
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61DRZP000213 Dodatok č. 12
0,00 € ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA BRATISLAVA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
17. Marec 2014
Zmluva o doprave lekárov na vykonávanie prehliadok
35/2014
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
17. Marec 2014
Zmluva o doprave lekárov na vykonávanie prehliadok
38/2014
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
17. Marec 2014
Zmluva o doprave lekárov na vykonávanie prehliadok
36/2014
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
17. Marec 2014
Zmluva o doprave lekárov ny vykonávanie prehliadok
37/2014
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
6. Marec 2014
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy
14/2014
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Fakultná nemocnica Trnava
17. Január 2014
Nájomná zmluva
16/2014
50,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
23. December 2013
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61DRZP000213 Dodatok č. 11
0,00 € ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA BRATISLAVA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
23. December 2013
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61DKOM000111 Dodatok č. 6
0,00 € ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA BRATISLAVA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
23. December 2013
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61DKOM000111 Dodatok č. 10
0,00 € ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA BRATISLAVA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.