Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Marec 2020
Dodatok č. 14 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 71DRZP000212
Dodatok č. 14 - 11/2012
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.
13. Marec 2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61DRZP000213 Dodatok č. 29
0,00 € ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA BRATISLAVA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
24. Február 2020
Dodatok č. 13 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 71DRZP000212
Dodatok č. 13 - 11/2012
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.
19. Február 2020
Zmluva o praktickej výučbe
16/2020
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Katolícka univerzita v Ružomberku
14. Február 2020
Zmluva o praktickej výučbe
ZML 135/2020 RE
6 000,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Katolícka univerzita v Ružomberku
11. Február 2020
Zmluva o praktickej výučbe
14/2020
Doplnená
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Prešovská univerzita v Prešove
4. Február 2020
Dodatok č. 29 k Zmluve č. 61DRZP000213
Dodatok č. 29
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
23. Január 2020
Dodatok č. 12 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 71DRZP000212
Dodatok č. 12 - 11/2012
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.
20. Január 2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61DRZP000213 Dodatok č. 28
0,00 € ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA BRATISLAVA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20. Január 2020
Dodatok č. 8 k zmluve o poskytovanízdravotnej starostlivosti č. 1005DPZS000113
Dodatok č. 8 - 69/2013
Doplnená
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Union zdravotná poisťovňa, a. s.
18. December 2019
Dodatok č. 7 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 1005DPZS000113
Dodatok č. 7
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Union zdravotná poisťovňa, a. s.
12. December 2019
Dodatok č. 28 k Zmluve č. 61DRZP000213
Dodatok č. 28
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
13. November 2019
Dodatok č. 10 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 71DRZP000212
Dodatok č. 10
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.
11. November 2019
Dodatok č. 9 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 71DRZP000212
Dodatok č. 9
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.
24. Október 2019
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61DRZP000213 Dodatok č. 27
0,00 € ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA BRATISLAVA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
3. Október 2019
Dodatok č. 27 k Zmluve č. 61DRZP000213
Dodatok č. 27
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
23. Máj 2019
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61DRZP000213 Dodatok č. 26
0,00 € ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA BRATISLAVA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20. Máj 2019
Dodatok č. 26 k Zmluve č. 61DRZP000213
Dodatok č. 26
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
27. Marec 2019
Dohoda o refundácii nákladov za energie odobraté v súvislosti s užívaním nebytových priestorov
46/2019
22,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava ORTO-REH, s.r.o.
21. Marec 2019
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61DRZP000213 Dodatok č. 25
0,00 € ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA BRATISLAVA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.