Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica
272/2024
1 000,00 € Mesto Nová Dubnica Nočná jazda Považím, o.z.
16. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
273/2024
1 000,00 € Mesto Nová Dubnica Multi-x-athlete
16. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
101/2024/RSM
0,00 € Mesto Nová Dubnica Mesto Dubnica nad Váhom
16. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
230/2024
1 000,00 € Mesto Nová Dubnica Hokejový klub mládeže (HKM) Nová Dubnica pozemný hokej
30. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
229/2024
1 000,00 € Mesto Nová Dubnica OSA - športová akadémia
30. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
228/2024
400,00 € Mesto Nová Dubnica Centrum Nepočujúcich ANEPS Nová Dubnica
25. Apríl 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o spolupráci č. 210/2024
011/007/2024
0,00 € Mesto Nová Dubnica Obec Košecké Podhradie
11. Apríl 2024
Dohoda o ukončení spolupráce
210/2024
0,00 € Mesto Nová Dubnica Obec Košecké Podhradie
8. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
211/2024
1 500,00 € Mesto Nová Dubnica Klub slovenských turistov Kolačín
8. Apríl 2024
Kúpna zmluva
124/2024
0,00 € Mesto Nová Dubnica Valéria Marušincová
29. Marec 2024
Dohoda č, 24/13060/100 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne
170/2024
2 511,48 € Mesto Nová Dubnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
29. Marec 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
171/2024
0,00 € Mesto Nová Dubnica Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
28. Marec 2024
Dohoda č, 24/13060/108 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne
168/2024
71 577,20 € Mesto Nová Dubnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
27. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
157/2024
0,00 € Mesto Nová Dubnica Jana Kozáčková
27. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
158/2024
0,00 € Mesto Nová Dubnica Miriam Slováková
27. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
163/2024
0,00 € Mesto Nová Dubnica Lenka Nestorová
27. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
159/2024
0,00 € Mesto Nová Dubnica Jana Kmecová
27. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
165/2024
0,00 € Mesto Nová Dubnica Bc. Janka Guričan Červeňanová
27. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
107/2024
0,00 € Mesto Nová Dubnica Veronika Vráblová
27. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
146/2024
0,00 € Mesto Nová Dubnica Hana Merková