Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Október 2023
Zmluva o nájme bytu - Radka Halásová
407/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Radka Halasová
27. Október 2023
Zmluva o zriadení predkupného práva s vecno-právnymi účinkami
440/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Peter Buček
27. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
442/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica TOBA Plus, s.r.o.
27. Október 2023
Zmluva o nájme bytu - Katrína Kučíková
415/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Katarína Kučíková
27. Október 2023
Zmluva o nájme bytu - Tatiana Kišková
416/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Tatiana Kišková
27. Október 2023
Zmluva o nájme bytu - Viktória Janíčková
423/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Viktória Janíčková
24. Október 2023
Zmluva o nájme bytu - Daniel Gramblička
406/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Daniel Gramblička
24. Október 2023
Zmluva o nájme bytu - Kristína Korytárová
400/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Kristína Korytárová
24. Október 2023
Zmluva o nájme bytu - Eva Milová
402/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Eva Milová
24. Október 2023
Zmluva o nájme bytu - Branislav Laš
401/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Branislav Laš
24. Október 2023
Zmluva o nájme bytu - Katarína Galovičová
432/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Katarína Galovičová
24. Október 2023
Zmluva o nájme bytu - Karol Korunka
419/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Karol Korunka
19. Október 2023
Zmluva o nájme bytu - Ing. František Ďuriš
391/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Ing. František Ďuriš
19. Október 2023
Zmluva o nájme bytu - Matilda Jankovičová
398/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Neuvedené
19. Október 2023
Zmluva o nájme bytu - Matej Remenár
393/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Matej Remenár
19. Október 2023
Zmluva o nájme bytu - Šárka Porubská
396/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Šárka Porubská
19. Október 2023
Zmluva o nájme bytu - Alexander Pagáč
399/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Alexander Pagáč
13. Október 2023
Kúpna zmluva - Ing. Milan Útly
413/2023
2 440,00 € Mesto Nová Dubnica Ing. Milan Útly
12. Október 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
410/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Stanislav Švec
3. Október 2023
Dodatok č. 2 - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica - FK
394/2023
25 800,00 € Mesto Nová Dubnica Futbalový klub Nová Dubnica