Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
244/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica KAMEgroup plus, s. r. o.
9. Jún 2023
Zmluva o výpožičke
245/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica KAMEgroup plus, s. r. o.
31. Máj 2023
Dodadok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
206/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Rímskokatolická cirkev
25. Máj 2023
Dohoda o skončení nájmu bytu - Roncová
203/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Ivona Roncová
24. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytových prietorov - Adam Uherka
215/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Adam Uherka
23. Máj 2023
Dodadok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
204/2023
130 822,00 € Mesto Nová Dubnica Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva
23. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/65
404 062,75 € Mesto Nová Dubnica Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
23. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica - Nočná jazda Považím
213/2023
1 000,00 € Mesto Nová Dubnica Nočná jazda Považím, o.z.
23. Máj 2023
Dodadok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
205/2023
225 221,00 € Mesto Nová Dubnica EDEN, občianske združenie
18. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica - Únia žien Slovenska
209/2023
500,00 € Mesto Nová Dubnica Únia žien Slovenska- KO Trenčín
18. Máj 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena - immo
207/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica immo development s.r.o.
15. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica - TEKOS Nová Dubnica, s.r.o.
199/2023
17 840,00 € Mesto Nová Dubnica TEKOS Nová Dubnica s.r.o.
15. Máj 2023
Kúpna zmluva - ICHTOS, s.r.o.
201/2023
30,00 € Mesto Nová Dubnica ICHTOS, s.r.o.
11. Máj 2023
Kúpna zmluva Notebook HP 250 Cucík
194/2023
50,00 € Mesto Nová Dubnica Lukáš Cucik
11. Máj 2023
Kúpna zmluva Bokor
193/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Miroslav Bokor
11. Máj 2023
Zmluva o výpožičke - traktor XHHY 240
195/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Futbalový klub Nová Dubnica
11. Máj 2023
Kúpna zmluva Gallovič
192/2023
1 066,75 € Mesto Nová Dubnica Emil Gallovič
3. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica - LT - Len Tanec
184/2023
1 500,00 € Mesto Nová Dubnica LT - Len Tanec
3. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica - Miešaný spevácky zbor
178/2023
500,00 € Mesto Nová Dubnica Miešaný spevácky zbor
3. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica - ZO JDS Kolačín
181/2023
800,00 € Mesto Nová Dubnica Jednota dôchodcov na Slovensku Nová Dubnica - Kolačín