Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Apríl 2023
Zmluva o výpožičke - Notebook ACER Extensa 15
160/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Jaroslav Tlapák
27. Apríl 2023
Zmluva o výpožičke - Notebook ACER Extensa 15
161/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Bc. Jozef Bukovčák
27. Apríl 2023
Zmluva o výpožičke - Notebook ACER Extensa 15
153/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Mgr. Mgr. Michal Augustín
27. Apríl 2023
Zmluva o výpožičke - Notebook ACER Extensa 15
156/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Ivan Viskup
27. Apríl 2023
Zmluva o výpožičke - Notebook ACER Extensa 15
158/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Bc. Jaroslav Marušinec
27. Apríl 2023
Zmluva o výpožičke - Notebook ACER Extensa 15
157/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Vincent Bezdeda
27. Apríl 2023
Zmluva o výpožičke - Notebook ACER Extensa 15
162/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Michal Bukovčák
27. Apríl 2023
Zmluva o výpožičke - Notebook ACER Extensa 15
152/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Peter Beňo
27. Apríl 2023
Zmluva o výpožičke - Notebook ACER Extensa 15
154/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Ing. Peter Klimovský
27. Apríl 2023
Zmluva o výpožičke - Notebook ACER Extensa 15
159/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Bc. Štefan Cucik
27. Apríl 2023
Zmluva o výpožičke - Notebook ACER Extensa 15
163/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Mgr. Iveta Pekařová
27. Apríl 2023
Zmluva o výpožičke - Notebook ACER Extensa 15
155/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Pavol Trokan
25. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica - Tenisový klub
149/2023
1 000,00 € Mesto Nová Dubnica Tenisový klub Nová Dubnica
25. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica - Trisport
148/2023
1 000,00 € Mesto Nová Dubnica TRISPORT
25. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica - OSA
145/2023
1 000,00 € Mesto Nová Dubnica OSA - športová akadémia
25. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica - JDS
150/2023
1 650,00 € Mesto Nová Dubnica Jednota dôchodcov na Slovensku - základná organizácia Nová Dubnica
25. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica - TJ Družstevník
146/2023
5 000,00 € Mesto Nová Dubnica Telovýchovná jednota Družstevník Kolačín
25. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica - KST Kolačín
147/2023
1 000,00 € Mesto Nová Dubnica Klub slovenských turistov Kolačín
25. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica - Venuša
151/2023
500,00 € Mesto Nová Dubnica Klub Venuša Nová Dubnica
20. Apríl 2023
Dodatok k dohode § 10 PvHN, oznámenie o zmene podmienok
22/13/010/109-1
0,00 € Mesto Nová Dubnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín