Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Október 2023
Dodatok k zmluve o nájme bytu- Natália Sliepková
447/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Natália Sliepková
31. Október 2023
Zmluva o nájme bytu - Zuzana Fabianová
405/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Zuzana Fabianová
31. Október 2023
Zmluva o nájme bytu - Erika Hrdá
418/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Erika Hrdá
31. Október 2023
Zmluva o nájme bytu - Lucia Prchlíková
439/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Lucia Prchlíková
31. Október 2023
Zmluva o nájme bytu - Eva Becincová
428/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Eva Becincová
30. Október 2023
Zmluva o nájme bytu - Miroslava Husárová
426/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Miroslava Husárová
30. Október 2023
Zmluva o nájme bytu - Marek Vráblik
429/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Marek Vráblik
30. Október 2023
Zmluva o nájme bytu - Patrik Pukit
430/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Patrik Pukit
30. Október 2023
Zmluva o nájme bytu - Zdenka Bartáková
437/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Zdenka Bartáková
30. Október 2023
Kúpna zmluva
441/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Mgr. Andrej Hošták
30. Október 2023
Zmluva o nájme bytu - Ing. Milan Kapuš
427/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Ing. Milan Kapuš
30. Október 2023
Zmluva o nájme bytu - Joana Nestorová
403/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Joana Nestorová
30. Október 2023
Zmluva o nájme bytu - Jana Husárová
431/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Jana Husárová
30. Október 2023
Zmluva o nájme bytu - Petra Kňažeková
433/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Petra Kňažeková
27. Október 2023
Zmluva o nájme bytu - Dáša Pavlíková
389/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Daša Pavlíková
27. Október 2023
Zmluva o nájme bytu - Jana Surovková
421/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Jana Surovková
27. Október 2023
Zmluva o nájme bytu - Katarína Rajcová
390/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Katarína Rajcová
27. Október 2023
Zmluva o nájme bytu - Katarína Lacková
417/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Katarína Lacková
27. Október 2023
Zmluva o nájme bytu - Martin Kučík
420/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Neuvedené
27. Október 2023
Zmluva o nájme bytu - Michal Bartek
422/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Michal Bartek