Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. December 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve č. ZBA0810201503/A/1
514/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica ENVI-PAK, a.s.
22. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotávcie z rozpočtu mesta
522/2023
34 800,00 € Mesto Nová Dubnica TEKOS Nová Dubnica s.r.o.
13. December 2023
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 191/2016
501/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica TEKOS Nová Dubnica s.r.o.
8. December 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 194/2015
490/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva
8. December 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 100/2017
491/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva
8. December 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 477/2012
492/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva
7. December 2023
Zmluva o spolupráci - dotácia na opatrovateľskú službu
473/2023
6 000,00 € Mesto Nová Dubnica Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
7. December 2023
Nájomná zmluva
479/2023
1,00 € Mesto Nová Dubnica Centrum voľného času
7. December 2023
Nájomná zmluva
480/2023
1,00 € Mesto Nová Dubnica Základná umelecká škola Štefana Baláža
7. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
481/2023
166,17 € Mesto Nová Dubnica LT - Len Tanec
4. December 2023
Zmluva o spolupráci
N20231129005
0,00 € Mesto Nová Dubnica Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
30. November 2023
Nájomná zmluva - Základná škola J. Kráľa
476/2023
1,00 € Mesto Nová Dubnica Základná škola
27. November 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Dubnica č. 273/2023
466/2023
15 000,00 € Mesto Nová Dubnica Nová Dubnica Invest, s.r.o.
23. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/13/010/58
0,00 € Mesto Nová Dubnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
16. November 2023
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
458/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
10. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
453/2023
20,40 € Mesto Nová Dubnica Ing. Vladimír Kabát
31. Október 2023
Zmluva o nájme bytu - Renáta Bartošová
392/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Renáta Bartošová
31. Október 2023
Zmluva o nájme bytu - Ľudmila Slováčková
443/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Ľudmila Slováčková
31. Október 2023
Dodatok k zmluve o nájme bytu- Adam Múčka
404/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Adam Múčka
31. Október 2023
Zmluva o nájme bytu - Tomáš Fabian
438/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Tomáš Fabian