Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica - Nočná jazda Považím
270/2023
1 000,00 € Mesto Nová Dubnica Nočná jazda Považím, o.z.
11. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica - TEKOS Nová Dubnica
269/2023
62 000,00 € Mesto Nová Dubnica TEKOS Nová Dubnica s.r.o.
11. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica - TEKOS Nová Dubnica
272/2023
29 000,00 € Mesto Nová Dubnica TEKOS Nová Dubnica s.r.o.
11. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-514-04090
23-514-04090
2 800,00 € Mesto Nová Dubnica Fond na podporu umenia
30. Jún 2023
Zmluva č. 2023/0563 o poskytnutí dotácie
2023/0563
1 000,00 € Mesto Nová Dubnica Trenčiansky samosprávny kraj
28. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie Mesta Nová Dubnica centr. č. 190/2023
267/2023
5 500,00 € Mesto Nová Dubnica Dychový orchester a mažoretky, o.z.
26. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Zvýšenie kapacity ZD
259/2023
425 329,21 € Mesto Nová Dubnica Ministerstvo životného prostredia SR
26. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu - Lucká, Lucký
261/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Monika Lucká
26. Jún 2023
Dohoda o skončení nájmu bytu - Prekopová
262/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Zuzana Prekopová
26. Jún 2023
Dohoda o skončení nájmu bytu - Lucká, Lucký
260/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Monika Lucká
26. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu - Prekopová
263/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Jana Prekopová
26. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu - Nesnídal
264/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Ján Nesnídal
9. Jún 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o výpožičke č.50/2018
240/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica KAMEgroup, s.r.o.
9. Jún 2023
Dohoda o zrušení nájomnej zmluvy č. 367/2019
239/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica KAMEgroup, s.r.o.
9. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
243/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica KAMEgroup plus, s. r. o.
9. Jún 2023
Zmluva o výpožičke
246/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica KAMEgroup plus, s. r. o.
9. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
244/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica KAMEgroup plus, s. r. o.
9. Jún 2023
Zmluva o výpožičke
245/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica KAMEgroup plus, s. r. o.
31. Máj 2023
Dodadok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
206/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Rímskokatolická cirkev
25. Máj 2023
Dohoda o skončení nájmu bytu - Roncová
203/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Ivona Roncová