Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Marec 2023
Dodatok č, 1 - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica č. 381/2022
114/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica TEKOS Nová Dubnica s.r.o.
20. Marec 2023
Zmluvva o ukončení nájmu nebytových priestorov - JDS
109/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Jednota dôchodcov na Slovensku - základná organizácia Nová Dubnica
20. Marec 2023
Dodatok č. 2 zmluvy o nájme č. 2/2016 - PVS
104/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Považská vodárenská spoločnosť, a. s.
20. Marec 2023
Zmluvva o nájme nebytových priestorov - Čulák
108/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Pavol Čulák
20. Marec 2023
Zmluvva o nájme nebytových priestorov - JDS
110/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Ilava, ZO Nová Dubnica
20. Marec 2023
Dodatok č. 3 zmluvy o nájme č. 3/2016 - PVS
103/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Považská vodárenská spoločnosť, a. s.
20. Marec 2023
Zmluvva o nájme nebytových priestorov - Potočná
106/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica LÍvia Potočná
20. Marec 2023
Zmluvva o nájme nebytových priestorov - Žáček
107/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Jozef Žáček
13. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu - Strnád
90/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Lukáš Strnád
13. Marec 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena - MS-Augustinium
98/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Ms-Augustinium s.r.o.
8. Marec 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
93/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Michal Sloboda
8. Marec 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme NP č. 172/2020
89/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Pavol Nechala - MoPa
7. Marec 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme NP
82/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Brumteles, s.r.o.
6. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie- Futbalový klub Nová Dubnica
88/2023
25 800,00 € Mesto Nová Dubnica Futbalový klub Nová Dubnica
6. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie- Trojkráľové koncerty
87/2023
4 500,00 € Mesto Nová Dubnica Trojkráľové koncerty, o.z.
24. Február 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme NP č. 378/2023 - Gajdošíková
75/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Ing. Petra Gajdošíková
24. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme NP č. 217/2022 - Cabalová
73/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Petra Cabalová
24. Február 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme NP č. 419/2017 - Michal Vlkovič
74/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Michal Vlkovič - VLKOTECH
24. Február 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme a podnájme NP č. 172/2016 - TEKOS Nová Dubnica, s.r.o.
72/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica TEKOS Nová Dubnica s.r.o.
17. Február 2023
Zmluva o nájme bytu - Zdenka Hoštáková
69/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Zdenka Hoštáková