Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie- Futbalový klub Nová Dubnica
88/2023
25 800,00 € Mesto Nová Dubnica Futbalový klub Nová Dubnica
6. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie- Trojkráľové koncerty
87/2023
4 500,00 € Mesto Nová Dubnica Trojkráľové koncerty, o.z.
24. Február 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme NP č. 378/2023 - Gajdošíková
75/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Ing. Petra Gajdošíková
24. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme NP č. 217/2022 - Cabalová
73/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Petra Cabalová
24. Február 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme NP č. 419/2017 - Michal Vlkovič
74/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Michal Vlkovič - VLKOTECH
24. Február 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme a podnájme NP č. 172/2016 - TEKOS Nová Dubnica, s.r.o.
72/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica TEKOS Nová Dubnica s.r.o.
17. Február 2023
Zmluva o nájme bytu - Zdenka Hoštáková
69/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Zdenka Hoštáková
13. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods.6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2023
1238/2023-M_ODFSS
379 788,00 € Mesto Nová Dubnica Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
13. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie podľa § 71 ods.7 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2023
1241/2023-M_ODFSS
32 760,00 € Mesto Nová Dubnica Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
10. Február 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme č. 314 - Lekáreň na Miklovkách
57/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Lekáreň NA MIKLOVKÁCH, s. r. o.
2. Február 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme č. 232/2013 - MUDr. Mária Augustínová, s.r.o.
40/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica MUDr. Mária Augustínová, s.r.o
2. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme č. 5/2021 - JALIT s.r.o.
41/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica JALIT, s.r.o.
2. Február 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu zo dňa 26.03.2021
27/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Alžbeta Padyšáková
2. Február 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme č. 225/2015 - MEDIKAF s.r.o.
31/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica MEDIKAF s.r.o.
2. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme č. 47/2021 - JL Stomatology s.r.o.
35/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica JL Stomatology, s.r.o.
2. Február 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme č. 194/2015 - Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
36/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva
2. Február 2023
Dodatok č. 9 k Zmluve o nájme č. 12/2007 - KONZÍLIUM s.r.o.
42/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica KONZÍLIUM s.r.o.
2. Február 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
45/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica EVPÚ a.s.
2. Február 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme č. 100/2017 - Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
37/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva
2. Február 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme - Kilík Igor
43/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Igor Kilik