Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. December 2022
Dohoda o prevode práv a povinností stavebníka - ulica na Hlinách
348/2022
0,00 € Mesto Nová Dubnica immo development s.r.o.
1. December 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme NP - Jana Kosáková
332/2022
0,00 € Mesto Nová Dubnica Jana Kosáková
1. December 2022
Kúpna zmluva - pozemky
333/2022
0,00 € Mesto Nová Dubnica Jarmila Kiškova
29. November 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/13/010/109
0,00 € Mesto Nová Dubnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
24. November 2022
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-37/2022/SOIROPPO3-302071BRU2
MK-37/2022/SOIROPPO3-302071BRU2
199 999,94 € Mesto Nová Dubnica Ministerstvo kultúry SR
24. November 2022
Kúpna zmluva - pozemky
322/2022
0,00 € Mesto Nová Dubnica NEWAYS SLOVAKIA, a.s.
11. November 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie - OSA
311/2022
1 000,00 € Mesto Nová Dubnica OSA - športová akadémia
11. November 2022
Kúpna zmluva - predaj pozemku
310/2022
0,00 € Mesto Nová Dubnica Alena Tlapáková
8. November 2022
Kúpna zmluva - predaj pozemku
307/2022
0,00 € Mesto Nová Dubnica Peter Kormúth
8. November 2022
Zmluva o prenájme časti plochy skleneného prekrytia schodiska
281/2022
0,00 € Mesto Nová Dubnica PhDr. Peter Máťoš, PhD.
8. November 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov - VELICE
290/2022
0,00 € Mesto Nová Dubnica VELICE s.r.o.
8. November 2022
Kúpna zmluva - predaj pozemku
308/2022
0,00 € Mesto Nová Dubnica Mgr. Mária Burdejová
2. November 2022
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Nová Dubnica
0,00 € Mesto Nová Dubnica Štatistický úrad SR
18. Október 2022
Dohoda o ukončení výkonu činností určeného stavebného úradu- Mesto Púchov
221/2022
0,00 € Mesto Nová Dubnica Mesto Púchov
18. Október 2022
Dodatok č. 1 ku Zmluve o zriadení vecného bremena č. 150/2022
224/2022
0,00 € Mesto Nová Dubnica Ing. Alena Macháčová
18. Október 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
227/2022
0,00 € Mesto Nová Dubnica Ing. Martin Klučár
18. Október 2022
Prenájom nebytových priestorov - Dámske krajčírstvo
206/2022
0,00 € Mesto Nová Dubnica Kandráčová Katarína
18. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov Cabalová
217/2022
0,00 € Mesto Nová Dubnica Petra Cabalová
18. Október 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
225/2022
0,00 € Mesto Nová Dubnica Ms-Augustinium s.r.o.
18. Október 2022
Dodatok č. 1 k Dohode o vysporiadaní nákladov centr. č. 160/2022
222/2022
0,00 € Mesto Nová Dubnica Mestský úrad Púchov