Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Február 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme č. 293/2018 - Kožná poradňa. s.r.o.
46/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Kožná poradňa, s. r. o.
2. Február 2023
Zmluva o nájme nebytových prietorov - Nikola Hrmelová
33/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Nikola Hrmelová
2. Február 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme č. 190/2015 - APOPHIS s.r.o.
39/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica APOPHIS, s.r.o.
2. Február 2023
Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme č. 11/2007 - ALSANA s.r.o.
30/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Alsana, s. r. o.
2. Február 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme č. 126/2019 - MEDAL ND s.r.o.
32/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Medal ND, s. r. o.
2. Február 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
44/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Juraj Rehák
2. Február 2023
Dodatok č. 11 k Zmluve o nájme č. 6/2005 - ICHTOS s.r.o.
34/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica ICHTOS, s.r.o.
2. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných príostriedkov na mzdy a prevádzku škôl - Rímskokatolícka cirkev
2/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Rímskokatolická cirkev
2. Február 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme č. 477/2012 - Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
38/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva
2. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme č. 204/2021 - SOBIMED, s.r.o.
47/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica SOBIMED, s.r.o.
2. Február 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme č. 69/2011 - GATIM
48/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica GATIM,s.r.o.
2. Január 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
381/2022
85 000,00 € Mesto Nová Dubnica TEKOS Nová Dubnica s.r.o.
29. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
377/2022
33 000,00 € Mesto Nová Dubnica TEKOS Nová Dubnica s.r.o.
22. December 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
161/2022
0,00 € Mesto Nová Dubnica Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
21. December 2022
Zmluva o spôsobe rozúčtovania a úhrady dodávok elektrickej energie
355/2022
0,00 € Mesto Nová Dubnica AP invest europe s.r.o.
21. December 2022
Kúpna zmluva - Notebook Lenovo IP G50-45
367/2022
25,00 € Mesto Nová Dubnica Mgr. Tomáš Zemko
21. December 2022
Kúpna zmluva - Notebook Lenovo IP G50-45
368/2022
50,00 € Mesto Nová Dubnica Ing. Jana Šošovičková, PhD.
21. December 2022
Kúpna zmluva - Notebook Lenovo IP G50-45
366/2022
25,00 € Mesto Nová Dubnica JUDr. Miroslav Holba
15. December 2022
Kúpna zmluva - Notebook Lenovo IP G50-45
350/2022
25,00 € Mesto Nová Dubnica Štefan Dvorský
15. December 2022
Dohoda o prevode práv a povinností stavebníka - ulica na Hlinách
347/2022
0,00 € Mesto Nová Dubnica immo development s.r.o.